Creen una tecnologia que produeix hidrogen a partir d’aigües residuals capaç de capturar el carboni del biogàs

Un grup d’investigadors de la Universitat RMIT a Austràlia han fet un pas més en la producció d’hidrogen. Han utilitzat biosòlids per produir hidrogen a partir d’aigües residuals, en una nova tecnologia que dona suport el reciclatge integral d’un dels recursos il·limitats de la humanitat: les aigües residuals. La innovació se centra en el reciclatge avançat de biosòlids i biogàs, subproductes del procés de tractament d’aigües residuals.

CONTINUA LLEGINT

El Govern aprova un Reial decret llei amb mesures per impulsar les energies renovables i afavorir la reactivació econòmica

El desplegament de renovables a Espanya, que s’ha fixat tenir un sistema elèctric 100% renovable abans del 2050, permetrà aprofitar el seu potencial en termes de generació d’ocupació, activitat econòmica i competitivitat, en línia amb els plans de recuperació econòmica verd la d’Unió Europea. Espanya compta amb un important recurs renovable i una cadena de valor consolidada amb capacitat de creixement

Entre altres qüestions, la norma aprovada estableix fites i terminis temporals per evitar moviments especulatius en la utilització dels permisos d’accés a la xarxa

CONTINUA LLEGINT

El Govern acorda iniciar negociacions amb l’Estat en relació amb determinats preceptes sobre emergència climàtica i impuls a les energies renovables

El Govern ha impulsat diverses modificacions normatives a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per fer front a la situació d’emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius que es fixaven.

També ha introduït modificacions al Text refós de la Llei d’urbanisme per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica, i una nova regulació del procediment i els requisits per a la implantació i l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha posat de manifest algunes discrepàncies en aquestes modificacions en considerar que alguns preceptes podrien incidir per diferents motius en les competències estatals bàsiques.

L’Acord adoptat persegueix intentar resoldre aquestes discrepàncies mitjançant un procediment de negociació bilateral i evitar la possible presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat. Font:govern.cat

El Govern espanyol garanteix 12 anys la rendibilitat de les renovables

El Consell de Ministres va aprovar un decret amb el qual es pretén garantir una rendibilitat mínima de les instal·lacions d’energies renovables afectades per la retallada que el govern del Partit Popular va aplicar el 2013.

El decret aprovat preveu lligar la remuneració a la rendibilitat del deute públic a deu anys i fins a l’any 2031. Les instal·lacions anteriors al 2013 podran mantenir la taxa actual del 7,398% i per a les posteriors serà del 7,09%.

La ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, creu que la confiança dels inversors es podrà restaurar amb la nova normativa:

“Donar estabilitat, predictibilitat als inversors i recuperar la confiança d’aquells que es van sentir traïts el 2013 quan van canviar les premisses.”

Indemnitzacions en joc

Els inversors reclamen indemnitzacions de més de 10.0000 milions d’euros al govern d’Espanya per la retallada retroactiva que es va aplicar a la seva retribució, segons les dades del ministeri.

Fins ara, els tribunals internacionals d’arbitratge han resolt en contra d’Espanya en 10 ocasions. Les condemnes pugen a 821 milions, tot i que les reclamacions eren del doble.

La ministra Ribera ha dit que encara no s’ha pagat cap dels 45 laudes condemnatoris perquè l’Estat continua exercint la seva defensa i espera que la situació canviï amb la nova oferta:

“…pugui ser considerada com una mesura que mitiga l’impacte de la decisió regulatòria i redueixi els litigis pendents i fins i tot inviti a renunciar al cobrament per poder-ne garantir l’estabilitat en la retribució durant 12 anys.”

Per poder-se acollir a la rendibilitat garantida, els inversors hauran de renunciar als processos judicials o arbitrals en marxa i a les indemnitzacions que se’ls hagi pogut reconèixer.

Segons ha explicat la ministra, més de 64.000 plantes es van veure afectades per la retallada a les renovables de 2013, sobretot al País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia. Font: ccma.cat

Decret perquè el 50% de l’energia consumida a Catalunya sigui d’origen renovable el 2030

El govern de la Generalitat ha aprovat un decret que afavoreix la implantació de parcs eòlics i solars a Catalunya

Només un 8% de l’energia a Catalunya prové de fonts renovables

El govern ha derogat el decret que limitava la implantació de parcs eòlics i solars a Catalunya. De fet, les restriccions d’aquesta normativa -aprovada ara fa 10 anys- feien impossible assolir els objectius mediambientals que s’ha fixat el govern, com ara que l’energia que es consumeixi a Catalunya sigui d’origen renovable en un 50% al 2030. I en un 100% el 2050.

I és que actualment només un 8% de l’energia que consumim a Catalunya prové de fonts renovables.

La derogació de l’anterior decret havia estat una demanda del sector des de fa anys, que l’acusa de l’actual frenada en què es troba la indústria de renovables a Catalunya. Les limitacions de la normativa i la seva meticulosa aplicació han paralitzat els últims anys molts projectes.

És el cas de l’empresa de paper LC Paper, a Besalú. Aquesta empresa fa temps que va apostar per l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Tres anys enrere van posar en funcionament una caldera de biomassa per reduir a zero les emissions de CO2, un pla que havia de culminar amb la instal·lació d’un parc fotovoltaic al costat. Però van topar amb el no de l’administració, com explica el gerent de l’empresa, Joan Vila.

“En els últims 5 anys hi ha hagut intents de desenvolupar el projecte retallant-lo de 5 a 3 MW, posant-lo més a la vora d’una casa que hi ha, intentant que tingués menys impacte visual, però sempre, sempre, ens hem trobat amb uns tècnics que estan a l’administració que llegien al peu de la lletra el decret.”

I el decret deia que les plantes solars han de fer-se en terrenys contigus a zones industrials, però, en aquest cas, la planta planificada en aquests terrenys darrere de la carretera, trencaven la norma per 90 metres.

“El fet que el decret fos restrictiu per frenar qualsevol parc que hi hagués entrava en aquestes coses absurdes que una continuïtat de 90 metres deixés de ser vist com un projecte d’autoconsum fotovoltaic. i això és absurd. El nou decret salta aquestes barreres i absurditats.”

Ara s’obren les portes i el projecte hauria de veure la llum en un temps rècord. Perquè els terminis de tramitació se simplifiquen -el promotor s’adreçarà a una finestreta única- i s’escurcen fins als 13 mesos.


S’espera una allau de projectes

El dubte ara és saber si l’administració estarà prou dotada per donar sortida a l’allau de projectes que es preveuen. I si amb les sol·licituds per connectar-se a la xarxa que ja s’han aprovat els últims mesos, que superen de llarg els objectius que marca el pla nacional d’energia i clima, Catalunya hi arriba a temps.

Pep Salas, director d’Innovació i Regulació de Km0.energy:

“Aquest és un repte perquè, evidentment, els objectius en energies renovables es fixen per estat membre. Per tant, són conjunts de l’estat espanyol. I els que fixa el PNIEC, que és el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, ja amb les potències que avui en dia estan demanades al conjunt de l’estat, ja pràcticament estan aconseguides. Per tant, des d’aquest punt de vista, diríem que podem fer projectes. Però, si bé això és cert, també és veritat que projectes d’escala petita i mitjana properes a llocs de consum, sempre tindran la seva lògica tècnica i econòmica. Jo crec que hi ha un recorregut que abans que no es col·lapsi, es podran fer molts projectes.”

Unefcat i Eloliccat ja han valorat positivament el nou decret llei, però es mostren cautelosos i esperen a la seva “publicació per estudiar-ne el contingut i poder fer una valoració detallada de l’impacte que pot tenir en el desenvolupament en el territori, de manera que permeti a Catalunya sortir del vagó de cua de l’Estat en nous projectes d’energia renovable posats en marxa.”

Catalunya, pionera

I és que Catalunya, que va arribar a ser pionera amb la implantació del primer parc eòlic a tot l’estat, ha perdut pistonada els darrers anys, i un cop superada la crisi i el cop que va suposar la retallada de les renovables no ha pogut remuntar degut -asseguren- a les restriccions del decret 147/2009, el que s’ha derogat aquest dimarts.

No ha passat el mateix a la resta de l’estat, que sí han pogut beneficiar-se de les millores tecnològiques que han tornat a fer atractives les inversions en renovables malgrat la supressió de primes.

De fet, ara mateix a Espanya hi ha 5,9 GW de potència solar en servei, però només una petita part, 0,3 GW, corresponen a Catalunya. I pel que fa a l’energia eòlica, la situació és la mateixa.

Dels 23,6 GW instal·lats, només 1,3 GW són a Catalunya.

A més, Catalunya s’ha mantingut al marge de la bombolla que torna a viure el sector amb la sol·licitud de nous punts de connexió a la xarxa. De tots els que ja s’han autoritzat, tant en fotovoltaica com en eòlica, només una mínima part corresponen a Catalunya.

Un dels esculls, però, serà vèncer la resistència als territoris, i la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, assegura que aquest serà el pròxim gran debat que Catalunya haurà d’afrontar com a país.

“Per mi, aquesta és la gran qüestió que haurem d’entomar. Nosaltres volem arribar a un nivell de renovables, però si hem de conciliar-ho amb les demandes territorials haurem de mirar com juguem aquests dos interessos. Perquè els territoris tenen tota la legitimitat a expressar que volen tenir aquestes limitacions, però, a nivell global, llavors haurem de decidir, com a país, fins a on volem arribar amb el foment de renovables. Aquesta serà la discussió: compatibilitzar la potència que generem basada en renovables i, evidentment, preservar els interessos de les diferents parts del territori.”

I amb el tancament de les nuclears, d’on prové el 24% de l’energia que consumim a Catalunya, el debat es fa ara inajornable. Font: ccma.cat