Dow anuncia l’ampliació de la planta de poliglicols de Tarragona

La nova capacitat recolza el creixement global en els mercats industrial, d’infraestructura, i de llar i cura personal; s’espera que entri en funcionament l’any 2021

Dow va anunciar la setmana passada els seus plans per ampliar la capacitat de la seva planta d’alcoxilació de producció de poliglicols en el Complex Industrial de Dow a Tarragona, de la qual se’n beneficiarà principalment la regió d’Europa, Orient Mitjà, Àfrica i la Índia, a més d’Àsia.

Aquesta inversió d’elevat retorn és part de l’estratègia del creixement del negoci de Dow Industrial Solutions i reforça l’expansió de capacitat d’alcoxilació anunciada anteriorment a la Costa del Golf dels EE. UU., amb l’objectiu de recolzar la creixent demanda i l’avanç de la posició de lideratge que Dow té en atractius segments de mercat que creixen per damunt del PIB com són els de llar i cura personal, industrial i d’infraestructura.

“La nova estructura de Dow, més centrada, àgil i orientada al mercat permet una col·laboració més estreta amb els clients i una resposta més ràpida a les oportunitats del mercat i a les seves necessitats de sostenibilitat”, ha afirmat Ester Baiget, Business President del negoci de Dow Industrial Solutions.

“Aquesta nova capacitat optimitza la nostra infraestructura existent per facilitar el creixement dels nostres clients. És un testimoni autèntic de la nostra dedicació i passió per buscar solucions que puguin beneficiar als nostres clients, als nostres mercats i a les comunicats en les quals vivim i treballem”.

Aprofitant les sinergies de la planta ja existent, Dow ha invertit en un nou reactor que permetrà augmentar la producció dels diferents graus de poliglicols, agents tensioactius especials i lubricants.

La versatilitat de la franquícia d’alcoxilació de Dow millora els components químics bàsics per, d’aquesta manera, produir ingredients segurs per a cosmètica, neteja domèstica i industrial, pintures i molts altres productes d’ús diari. Aquesta inversió addicional ampliarà la producció de Dow de lubricants d’elevada qualitat, antiescumejants, agents tensioactius especials i etoxilats.

Dow completa la separació de DowDuPont

Dow va completar el dia 1 d’abril el seu procés de separació de DowDuPont, convertint-se en una empresa independent més enfocada i especialitzada en la ciència dels materials. Dow es posiciona com a líder a escala global en tres importants segments de mercat: embalatge, indústria i infraestructura i béns de consum. Dow està ara encara millor preparada per impulsar el creixement dels seus beneficis i innovar per als seus clients, tot aprofitant tres components bàsics crítics -etilè, propilè i silicones- per impulsar un dels portafolis de productes químics més avançats del sector.

La distribució de les accions ordinàries de Dow es va veure completada després del tancament del mercat de valors del dia 1, rebent cada accionista registrat de DowDuPont una acció ordinària de Dow per cada tres accions ordinàries de DowDuPont que posseís al tancament de les operacions el 21 de març de 2019. Els accionistes de DowDuPont rebran diners en efectiu en lloc d’accions fraccionades de DowDuPont. Les accions ordinàries de Dow van començar a cotitzar a la Borsa de Nova York (NYSE) sota el seu històric símbol “DOW” el 2 d’abril de 2019, i incorporades a l’índex Dow Jones Industrial Average (DJIA).

La nova empresa serà designada sota la marca “Dow”, que reconeix el notable llegat al mateix temps que reflecteix l’evolució de tota l’empresa com a proveïdor de solucions per a la ciència dels materials. Dow està adoptant un nou posicionament de marca –“Seek Together”- que és una crida a l’acció, destacant el valor de la col·laboració per oferir innovació i solucions als nostres clients i cadenes de valor. Representa la manera en què Dow busca col·laborar amb tots els seus grups d’interès en el compliment de les seves ambicions. L’emblemàtic diamant de Dow, que ha estat el logotip de l’empresa durant més de 120 anys, no ha canviat i seguirà sent un element central de la marca Dow

La fusió de Dow amb DuPont ha suposat canvis en la regió Ibèrica. Amb la venda del negoci de Copolímers d’Etilè Àcid Acrílic (EAA) i Ionòmers, la planta de PRIMACOR™ va passar a formar part de l’empresa SK Global Chemicals. Així mateix, amb la transferència del negoci de Dow Water & Process Solutions a DuPont, el Centre Global de Tecnologia de l’Aigua localitzat a Tarragona passa a pertànyer a DuPont. D’aquesta manera, el Polígon Sud del Complex Industrial de Dow Tarragona a la Canonja, acull instal·lacions de dues noves empreses a més de Dow, convertint-se així en un Industrial Value Park (I-Value Park). El Polígon de Dow Nord, a La Pobla de Mafumet, roman integrat pel Cracker i la planta d’Octà.

“Tarragona s’ha constituït com el centre estratègic clau per a tot el sud d’Europa, i té un major abast ara que el que havia tingut com a centre enfocat a la regió Ibèrica. Així, el Complex Industrial de Dow Tarragona passa a operar com un parc industrial d’empreses i com un Hub per al sud d’Europa, coordinant esforços, projectes i sinergies en països com Espanya, Portugal, Itàlia i Turquia”, va afirmar Jaume Sariol, Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i South Europe Hub Leader. “Treballem de manera coordinada per continuar atraient inversions al nostre I-Value Park, considerant la seguretat com la màxima prioritat, i l’excel·lència operacional, el talent de la nostra plantilla, la innovació i la sostenibilitat com a pilars bàsics”, afegeix. “De fet, enguany ampliarem el nostre Centre Global d’Excel·lència en Films amb els trasllats del centre d’adhesius acrílics de Dow, abans ubicat a Valbonne (França) i del centre de copolímers d’etilè que pertanyia a DuPont a Suïssa”.

Finalitza amb èxit la fusió de DOWDUPONT

DowDuPont va anunciar la culminació de la fusió entre iguals de The Dow Chemical Company (“Dow”) i E.I. du Pont de Nemours & Company (“DuPont”). L’ entitat fusionada està operant com un grup empresarial sota la denominació “DowDuPont™” format per tres divisions: Agricultura, Ciència dels Materials i Productes Especialitzats.

Les accions de DuPont i Dow van deixar de cotitzar al tancament de la Borsa de Valors de Nova York el 31 d’agost de 2017. A partir d’ara, DowDuPont es cotitza a la Borsa de Valors de Nova York amb el símbol de cotització “DWDP.” Els accionistes de Dow van rebre una relació de tipus de canvi fix d’ 1 acció de DowDuPont per cada acció de Dow i els accionistes de DuPont van rebre una relació de tipus de canvi fix de 1,282 accions de DowDuPont per cada acció de DuPont.

“El dia de la fusió va ser una important fita en la història de nostres dues companyies”, afirmà Andrew Liveris, President Executiu de DowDuPont. “Esten molt entusiasmats amb la culminació d’aquesta transformadora fusió i amb seguir avançant per crear tres empreses cotitzades, independents i líders en el seu sector. Encara que el nostre patrimoni i fortalesa col·lectius són de gran envergadura, el veritable valor d’aquesta fusió resideix en la creació d’aquestes tres empreses líders industrials que definiran els seus mercats i impulsaran el creixement en benefici de tots els grups d’interès. Els nostres equips porten treballant més d’un any en la planificació de la integració i, a data d’avui, comencem la implementació d’aquests plans amb la intenció de finalitzar les separacions tan ràpid com sigui possible. ”

“Per als accionistes, clients i empleats, el tancament d’aquesta operació constitueix un definitiu pas endavant a l’hora d’aconseguir un major valor i oportunitats gràcies a un futur basat en el creixement sostenible i la innovació”, va afirmar Ed Breen, Conseller Delegat de DowDuPont. “DowDuPont és un trampolí per a aquestes tres forts empreses, que estaran més ben posicionades per reinvertir en ciència i innovació, resoldre els reptes en constant evolució plantejats pels nostres clients i generar rendibilitat a llarg termini per als nostres accionistes. Amb la fusió ja finalitzada, el nostre interès se centra en ultimar les estructures organitzatives que serviran de base per a aquestes tres empreses i en obtenir unes sinergies que generin valor. Amb un clar enfocament, visibilitat de mercat i una R + D més productiva, cada empresa estarà equipada per competir amb èxit com a líder del seu sector. ”

Consell i Govern Corporatiu

El Consell d’Administració de DowDuPont consta de 16 membres: vuit directius anteriorment integrants del Consell de DuPont i vuit directius anteriorment integrants del Consell de Dow. Hi ha dos directors generals: Jeffrey Fettig, que ocupava el càrrec de conseller independent principal de Dow; i Alexander Cutler, que era el conseller independent principal de DuPont. Liveris ocuparà el càrrec de President Executiu del Consell i Breen també serà membre del Consell. Entre d’altres membres del Consell figuren:

 

El Consell de DowDuPont ha establert tres Comitès Assessors, nomenats per supervisar la creació de cadascuna de les divisions d’Agricultura, Ciència dels Materials (Dow) i Productes Especialitzats com a preparació per a les separacions. A més, cada Comitè Assessor dissenyarà una estructura de capital d’acord amb els principis rectors que estableixen els Estatuts i designarà el futur conseller delegat i l’equip directiu de la seva respectiva empresa.

 

 

Valor afegit per a tots els grups d’interès

Amb la fusió de les carteres de productes complementàries de Dow i DuPont i la posterior creació de les companyies líders en el seu sector, DowDuPont preveu maximitzar el valor per a tots els seus grups d’interès.

Està previst que els accionistes es beneficiïn del perfil d’inversió més forta i enfocat a cada companyia, així com d’unes elevades sinergies de costos, creixement a llarg termini i creació sostenible de valor després de les separacions en tres societats independents. S’espera que la transacció generi un estalvi de costos per sinergies d’aproximadament 3.000 milions de dòlars i un potencial de sinergies de creixement d’aproximadament 1.000 milions de dòlars. La companyia espera arribar al 100% de les sinergies de costos projectades en els primers 24 mesos després del tancament de la fusió.
Els clients obtindran solucions superiors i l’ampliació de les ofertes de productes. Al combinar els punts forts complementaris de Dow i DuPont, cada empresa serà capaç de respondre, de manera més ràpida i eficaç, a les condicions canviants amb productes innovadors i un major ventall d’eleccions.

Els empleats es beneficiaran de formar part d’aquestes companyies líders en el seu sector, competitives, centrades i creades per aconseguir un creixement a llarg termini sostenible, el que donarà lloc a oportunitats per als negocis i per a la plantilla.
Camí cap a la separació

Els líders i equips d’integració de Dow i DuPont estan elaborant els futurs models operatius i dissenys organitzatius, que donaran suport l’estratègia redefinida de cada empresa. Una vegada que cada divisió tingui els seus propis processos, personal, actius, sistemes i llicències llestos per operar independentment de l’empresa matriu, DowDuPont vol separar les divisions perquè s’integrin dins de les seves pròpies entitats jurídiques, prèvia obtenció de l’aprovació del Consell i de les autoritzacions reguladores necessàries. S’espera que les separacions es produeixin en un termini de 18 mesos.

Es preveu que les empreses incloguin:

Una companyia líder en Agricultura que reuneixi els punts forts de DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection i Dow AgroSciences per prestar un millor servei a agricultors de tot el món amb una cartera superior de solucions, un major ventall d’eleccions i una relació qualitat-preu competitiu . Les capacitats combinades i el motor d’innovació altament productiu permetran a la Companyia d’Agricultura llançar al mercat de forma ràpida un conjunt més ampli de productes, de manera que aconsegueixi una relació encara millor amb els agricultors, proporcionant innovació i ajudant-los a elevar la seva productivitat i rendibilitat. La Companyia d’Agricultura tindrà la seva seu central a Wilmington, Delaware, i centres de negoci mundials en Johnston, Iowa, i Indianapolis, Indiana (EUA).

Una companyia líder en Ciència dels Materials, que es dirà Dow i que consistirà en els negocis compostos pels actuals segments operatius de Dow: Performance Plastics, Performance Materials & Chemicals, Infrastructure Solutions and Consumer Solutions (Consumer Care i Dow Automotive Systems), així com l’actual segment operatiu de Performance Materials de DuPont. La intenció és que Dow Electronic Materials passi a formar part de la Companyia de Productes Especialitzats. La Companyia de Ciència dels Materials oferirà el més sòlid i ampli conjunt d’eines químiques i de polímers del sector, amb l’escala i les capacitats competitives que permetin oferir solucions veritablement diferenciades per als clients en els mercats finals d’alt creixement, incloent embalatge i envasat, transport, infraestructures i bens de consum. La companyia de Ciència dels Materials, tindrà la seva seu central a Midland, Michigan (EEUU)

Una companyia líder en Productes Especialitzats que consistirà en potents negocis líders de mercat, incloent DuPont Protection Solutions; Sustainable Solutions; Industrial Biosciences; i Nutrition and Health, el qual integrarà el negoci de Health and Nutrition procedent de l’empresa FMC (pendent del tancament d’aquesta operació); així com Electronic Technologies, que combina el negoci Electronics & Communications de DuPont amb la unitat de negoci Electronic Materials de Dow. La Companyia de Productes Especialitzats serà líder en innovació i estarà composta per negocis tecnològics d’especialitat, amb productes i solucions molt diferenciats. La Companyia de Productes Especialitzats tindrà la seva seu central a Wilmington, Delaware (EUA).

Tal com es va anunciar, el Consell Directiu de DowDuPont està duent a terme una completa revisió de les seves carteres de productes per avaluar les actuals característiques dels negocis i aprofitar els coneixements adquirits durant el passat any i mig, per així detectar oportunitats significatives de millora i preparar la creació de les empreses líders en el seu sector.

 

 

Dow Chemical analitza ampliar les seves instal·lacions a Tarragona

Sempre i quan el mercat segueixi responent com en els últims anys, segons puntualitza Antón Valero La multinacional química nord-americana Dow Chemical estudia ampliar les seves instal·lacions a Tarragona. El president de Dow Chemical Ibèrica, Anton Valero, assegura que «si el mercat va responent com està responent els últims anys, podria donar-se el cas que ampliéssim les nostres instal·lacions a Tarragona». El complex industrial de Dow Chemical a la província consta del subpolígon nord, on es fabriquen olefines i que està situat a la Pobla de Mafumet, i el sud, on hi ha la planta de derivats d’etilè,
a la Canonja. Al subpolígon nord hi ha les plantes de cracker i octè, úniques al món pel seu innovador procés de producció. Dow Chemical va invertir l’any passat més de 11 milions d’euros en millores de manteniment i en els processos de parada de les seves plantes a la Península. Valero va assegurar que el 74% de la producció de Dow Chemical a Espanya es destina a l’exportació, i que, en el cas de Portugal, didas-zx
didas-zx-flux-meskie.html”adidas zx flux m?skie<
que l’any passat va estar en valors mínims. Tot i la caiguda de la facturació,
Valero està satisfet pel volum de vendes i els marges assolits, i ha assegurat que el mercat en 2016 va ser dinàmic. Cases Terrenys (Portugal) i d’una seu central i una oficina de vendes a Madrid. Valero va afirmar que Dow Chemical va contractar unes 50 persones l’any passat i que la plantilla anirà «a l’alça» en aquest exercici, encara que principalment per renovar personal que es jubila.

Dow i DuPont reben l’autorització condicionada de la Comissió Europea

La Comissió Europea (CE) va donar llum verda a la fusió de les empreses químiques Dow Chemical i DuPont amb la condició de que aquesta última cedeixi una part important del seu negoci de pesticides, inclosa la major part de la seva divisió mundial d’Investigació i Desenvolupament (I+D). A més a més, Dow s’ha compromès a cedir dos fàbriques de copolímers d’àcids, una d’elles a Espanya i l’altra a Estats Units,
així com un contracte amb tercers a través del qual proveeix ionòmers Aquesta fita en el procés d’autorització suposa un important pas de cara al tancament de l’operació de fusió, que posteriorment donarà lloc a tres empreses independents cotitzades a borsa. S’espera que aquesta operació creï importants sinergies de costos, valorades en 3.000 milions de dòlars, a les que podrien sumar-se sinergies de creixement de 1.000 milions de dòlars. A llarg termini, s’espera que la divisió en tres empreses generi encara més valor per als grups d’interès i clients, així com oportunitats per als treballadors, ja que cada una de les empreses serà líder en els seus respectius segments. Concretament, DuPont desinvertirà en els seus negocis d’herbicides contra males herbes de fulla ampla per a cereals i insecticides contra insectes mastegadors. També desinvertirà en el seu portafolis d’investigació i desenvolupament per a protecció de cultius, amb l’excepció de les activitats relacionades amb el tractament de llavors, nematicides i programes de I+D en fases avançades que continuarà desenvolupant i comercialitzant, i excloent també el personal necessari per a recolzar productes comercialitzats i programes de I+D que seguirà sent de DuPont. DuPont manté negociacions actualment per a desprendre’s dels seus actius de protecció de cultius. Després de la desinversió d’una part del negoci de protecció de cultius de DuPont, la Divisió d’Agricultura de l’empresa resultant de la fusió seguirà comptant amb uns sòlids actius en aquesta indústria, com una excel·lent cartera de productes per al control de les males herbes de fulla ampla i gramínies en cultius de blat de moro i soja, una potent gama de productes per al control de males herbes en cereals, la sòlida posició de DuPont en control de plagues i la cartera líder d’insecticides de Dow AgroSciences. La Divisió d’Agricultura estarà en una posició estratègica per a accelerar el seu creixement i podrà posar en valor les seves sòlides línies de desenvolupament en llavors i productes químics per a atendre millor les necessitades dels cultivadors en tot el món mitjançant una cartera superior de solucions innovadores, una oferta ampliada i uns preus molt competitius. L’Executiu comunitari reiterà que la seva preocupació era que la fusió, en la seva forma original, hauria reduït la competència en termes de preu i elecció en el mercat de pesticides, així com la innovació per aquest tipus de p