EXEMPLE PRÀCTIC DE L’ANÀLISI DE DADES D’UNA EMPRESA

En aquest exemple podeu experimentar com es poden obtenir dades estratègiques a partir d’un anàlisi de dades d’una empresa fictícia del sector d’automoció.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWY4YzcwN2UtMzA4Yy00ZDlhLTgxZmYtOGJmM2U1YWE0N2MzIiwidCI6ImQyNmRiNDg5LWI5MTMtNDJjMy1iOTc4LWNlOTY5MmRkOWFmYSIsImMiOjl9

L’escenari es el següent:

Una empresa de components d’automoció amb diversos clients i que té per separat les dades següents (solament les 3 primeres línies):

Tabla de productos

CODIGODENOMINACIONCOSTE DE MATERIALESPRECIO DE VENTA
B-249-KCONJUNTO MONTADO ALFA ROMEO16,5397029629,69053288
N-1327-BCONJUNTO MONTADO BMW14,510931531,87064571
W-2345-NCONJUNTO MONTADO MERCEDES-BENZ16,861999222,31460133

Tabla de defectos diarios

FECHACODIGODEFECTO 1DEFECTO 2DEFECTO 3DEFECTO 4DEFECTO 5DEFECTO 6DEFECTO 7DEFECTO 8DEFECTO 9DEFECTO 10
01/01/2016B-249-K1312110321
01/01/2016E-587-W0110331323
01/01/2016G-708-S1023121030

Tabla de fabricación diaria

FECHACODIGOCANTIDAD FABRICADA OKTIEMPO EMPLEADO (H)Nº EMPLEADOS
01/01/2016B-249-K5825,6933804861,5
01/01/2016E-587-W9726,6286810791,5
01/01/2016G-708-S7597,2695193550,5

Tabla de códigos de defectos

IDTIPO DE DEFECTO
1Defectos de acoplamiento
2Pestañas fuera de geometría
3Desacoplamiento chapas
4Parámetros de soldadura incorrectos
5Piezas mal posicionadas o invertidas
6Piezas sin marcar
7Marcaje deficiente
8Falta componente
9Rebabas
10Grietas

L’objectiu és generar un informe per poder analitzar el comportament de la producció en funció de la interrelació entre les taules existents.

El fitxer que obrireu en powerBI aconsegueix fer això.

La presentació consta de 7 pestanyes:

  • Pestanya 1:Quantitats fabricades. Poden filtrar-se per període de dates, per client i per codi.
  • Pestanya 2: Defectes. Poden filtrar-se per client i per codi.
  • Pestanya 3: Defectes. També amb diferents filtres.
  • Pestanya 4: Costos. Filtres per període i per codi.
  • Pestanya 5: Acumulat l’any i comparativa amb mes anterior.
  • Pestanya 6: Comparativa de qualitat i costos entre dos clients diferents: Seleccionar els dos clients que es desitja comparar.
  • Pestanya 7: Escenari futur: Calcula com serà el benefici futur amb les dades actuals podent modificar-se els paràmetres de demanda, defectes, preu de venda, cost de mà d’obra i cost de materials per a aquest futur escenari.