EXEMPLE PRÀCTIC DE L’ANÀLISI DE DADES D’UNA EMPRESA

En aquest exemple podeu experimentar com es poden obtenir dades estratègiques a partir d’un anàlisi de dades d’una empresa fictícia del sector d’automoció.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWY4YzcwN2UtMzA4Yy00ZDlhLTgxZmYtOGJmM2U1YWE0N2MzIiwidCI6ImQyNmRiNDg5LWI5MTMtNDJjMy1iOTc4LWNlOTY5MmRkOWFmYSIsImMiOjl9

L’escenari es el següent:

Una empresa de components d’automoció amb diversos clients i que té per separat les dades següents (solament les 3 primeres línies):

Tabla de productos

CODIGO DENOMINACION COSTE DE MATERIALES PRECIO DE VENTA
B-249-K CONJUNTO MONTADO ALFA ROMEO 16,53970296 29,69053288
N-1327-B CONJUNTO MONTADO BMW 14,5109315 31,87064571
W-2345-N CONJUNTO MONTADO MERCEDES-BENZ 16,8619992 22,31460133

 

Tabla de defectos diarios

FECHA CODIGO DEFECTO 1 DEFECTO 2 DEFECTO 3 DEFECTO 4 DEFECTO 5 DEFECTO 6 DEFECTO 7 DEFECTO 8 DEFECTO 9 DEFECTO 10
01/01/2016 B-249-K 1 3 1 2 1 1 0 3 2 1
01/01/2016 E-587-W 0 1 1 0 3 3 1 3 2 3
01/01/2016 G-708-S 1 0 2 3 1 2 1 0 3 0

 

Tabla de fabricación diaria

FECHA CODIGO CANTIDAD FABRICADA OK TIEMPO EMPLEADO (H) Nº EMPLEADOS
01/01/2016 B-249-K 582 5,693380486 1,5
01/01/2016 E-587-W 972 6,628681079 1,5
01/01/2016 G-708-S 759 7,269519355 0,5

 

Tabla de códigos de defectos

ID TIPO DE DEFECTO
1 Defectos de acoplamiento
2 Pestañas fuera de geometría
3 Desacoplamiento chapas
4 Parámetros de soldadura incorrectos
5 Piezas mal posicionadas o invertidas
6 Piezas sin marcar
7 Marcaje deficiente
8 Falta componente
9 Rebabas
10 Grietas

 

L’objectiu és generar un informe per poder analitzar el comportament de la producció en funció de la interrelació entre les taules existents.

El fitxer que obrireu en powerBI aconsegueix fer això.

La presentació consta de 7 pestanyes:

  • Pestanya 1:Quantitats fabricades. Poden filtrar-se per període de dates, per client i per codi.
  • Pestanya 2: Defectes. Poden filtrar-se per client i per codi.
  • Pestanya 3: Defectes. També amb diferents filtres.
  • Pestanya 4: Costos. Filtres per període i per codi.
  • Pestanya 5: Acumulat l’any i comparativa amb mes anterior.
  • Pestanya 6: Comparativa de qualitat i costos entre dos clients diferents: Seleccionar els dos clients que es desitja comparar.
  • Pestanya 7: Escenari futur: Calcula com serà el benefici futur amb les dades actuals podent modificar-se els paràmetres de demanda, defectes, preu de venda, cost de mà d’obra i cost de materials per a aquest futur escenari.