Mes: Maig de 2019

Goetèrmia i aerotèrmia

Energia Geotèrmica: climatitzar sense contaminar Comencen a haver-hi construccions d’habitatges on s’excaven pous geotèrmics per extreure l’energia del subsol que és totalment gratuïta, per produir aigua calenta i climatitzar la casa. En segons quin indret la temperatura mitjana del subsol sol estar entre els 15 o 16 graus. I el que es fa és enviar aigua freda mitjançant una canonada,…

Entra en funcionament una planta termosolar a la Cerdanya francesa

França posarà en marxa la seva primera planta termosolar, un equipament que s’ha instal·lat a l’Alta Cerdanya, concretament a Llo. La zona es caracteritza per tenir unes condicions idònies per a aquest tipus de centrals. Serà la primera central d’aquest tipus a França Les plantes termosolars aprofiten l’energia solar per transferir-la i emmagatzemar-la en un fluid, normalment aigua. La que…

Investigadors de la UPC, BASF i el Sincrotró ALBA proposen una metodologia per millorar la resistència del formigó

Amb llum de sincrotró, l’empresa química BASF conjuntament amb científics de la UPC i del Sincrotró ALBA han determinat com interactuen les argiles i els superplastificants en les pastes de ciment. Aquests resultats aplanen el camí per millorar el disseny de nous superplastificants més resistents a les argiles que generalment es troben en les sorres per a la producció de…