Mes: Gener de 2014

El grafè: el material fantàstic per electrònica, informàtica, etc.

El grafè ha donat lloc a una explosió científica des dels experiments pioners realitzats amb aquest material fa menys d’un decenni, ja que es creu que a llarg termini podria cobrar tanta importància en la nostra societat com l’acer i el plàstic. Canviarà radicalment nombrosos sectors industrials i s’espera que tingui un efecte molt notable en l’economia. El projecte emblemàtic Grafeno…