TEPSA inicia una nova ampliació de la terminal del Moll de la Química

L’empresa TEPSA vol seguir creixent al port de Tarragona. L’empresa líder en emmagatzematge de productes químics a l’Estat ha presentat aquest dijous la primera fase del projecte d’expansió de la terminal que té al Moll de la Química i que ja té contractada tota la capacitat d’emmagatzematge.

Un cop finalitzada la 1ª fase del projecte d’expansió de TEPSA a Tarragona, TEPSA ha anunciat l’inici de la construcció de la segona fase del pla d’expansió, en la qual invertirà 4 MEUR per a afegir uns 14.000 metres cúbics (m3) a la capacitat d’emmagatzematge actual, que és de 71.450 m3. Més endavant preveu abordar una tercera fase, que comportarà la construcció de nous tancs, que li permetrà superar els 103.000 m3.

Coincidint amb la primera operativa de descàrrega en el nou atracament número 7 del Port de Tarragona, els responsables de l’Autoritat Portuària i de l’empresa han visitat el nou amarratge, el setè al Moll de la Química.

La directora general de TEPSA, Nuria Blasco, ha explicat que amb les noves instal·lacions l’empresa ofereix un servei d’emmagatzematge flexible als seus clients, que són les empreses del clúster petroquímic, i potencia l’operativa com a ‘hub’, atraient nous tràfics al port.

El president de l’Autoritat Portuària, Josep Maria Cruset, ha afirmat que l’empresa s’alinea amb els objectius de futur del port per créixer més, tant en tràfics de líquids a granel, com per continuar sent un ‘hub químic’ de referència a la mediterrània.

TEPSA, empresa pionera en l’activitat de recepció, emmagatzematge i reexpedició de líquids a granel, té més de 900.000 metres cúbics de capacitat de dipòsit en les terminals que té als ports de Tarragona, Barcelona, Bilbao i València.

L’hidrogen verd és el combustible de el futur

L’hidrogen serà el combustible del futur i pas a pas substituirà tots els combustibles fòssils actuals. En AleaSoft s’ha realitzat una anàlisi de la repercussió de l’hidrogen en el sector de l’energia com a factor clau en la transició ecològica i un resum de la utilització present i futura d’aquest gas en diversos sectors de l’economia.

L’hidrogen és l’element més abundant en l’univers. S’usa com input en la refinació de petroli, la producció d’amoníac i metanol i la fabricació d’acer. La demanda mundial actual d’hidrogen és de més de 70 milions de tones anuals.

El subministrament d’hidrogen a usuaris industrials és ara un negoci important a tot el món. La demanda d’hidrogen, que s’ha multiplicat per més de tres des de 1975, continua augmentant, proveïda gairebé íntegrament per combustibles fòssils, amb un 6% de gas natural global i un 2% del carbó global destinat a la producció d’hidrogen.

El nombre de països amb polítiques que donen suport directament la inversió en tecnologies d’hidrogen està augmentant, juntament amb el nombre de sectors als quals es dirigeixen. Hi ha al voltant de 50 objectius, mandats i incentius de polítiques vigents avui que donen suport directament l’hidrogen, la majoria d’ells enfocats a el sector del transport.

Producció d’hidrogen

Gairebé la totalitat de l’hidrogen actual es produeix a partir d’hidrocarburs com el gas natural i el carbó. Com a conseqüència, la producció d’hidrogen és responsable de l’emissió de prop de 830 milions de tones de diòxid de carboni per any, equivalent a les emissions de CO2 del Regne Unit i França combinades.

No obstant això, hi ha una alternativa no contaminant, l’anomenat hidrogen verd. Es tracta del hidrogen obtingut a través de l’electròlisi de l’aigua. Per a aquest procés es requereix electricitat, de manera que, si s’utilitza la generació d’una font renovable, s’haurà obtingut hidrogen sense emissions en el procés.

Obtenció d’hidrogen verd per electròlisi d’aigua a partir de fonts d’energia renovable. Font: Wood Mackenzie

Amb la disminució dels costos de l’electricitat renovable, en particular de l’energia solar fotovoltaica i l’eòlica, l’interès per l’hidrogen verd està creixent i s’han realitzat diversos projectes de demostració en els últims anys. No obstant això, el desafiament no és petit. Migrar tota la producció d’hidrogen actual representaria una demanda d’electricitat de 3600 TWh, més que la generació d’electricitat anual de tota la Unió Europea.

La construcció d’electrolitzadors en ubicacions amb bones condicions de recursos renovables podria convertir-se en una opció de subministrament de baix cost per a l’hidrogen, fins i tot després de tenir en compte els costos de transmissió i distribució del transport d’hidrogen des ubicacions renovables, sovint remotes, als usuaris finals.
Producció d’electricitat amb hidrogen

Per a l’obtenció d’electricitat a partir de l’hidrogen es realitza precisament la reacció inversa que per a l’obtenció d’hidrogen. En aquest cas es fa reaccionar amb oxigen, obtenint electricitat i aigua. A el dispositiu encarregat de realitzar aquesta reacció se l’anomena pila de combustible. Una de les primeres aplicacions pràctiques de les piles de combustible va ser en vehicles espacials, on a més del subministrament elèctric, l’aigua resultant pot usar-se pels astronautes per beure, o per refrigerar els sistemes de la nau

Principi de funcionament d’una pila de combustible d’hidrogen. Font: geek.com

D’aquesta manera, la generació d’electricitat amb piles de combustible a partir d’hidrogen és 100% neta, i a més com a subproducte es genera aigua potable.

L’hidrogen en la gestió de les energies renovables
Una de les principals limitacions que tenen les fonts d’energies renovables és que la seva generació depèn de variables meteorològiques que tenen un comportament no gestionable. La generació eòlica depèn de la intensitat de vent en les localitzacions dels parcs, que és una variable de gran aleatorietat. La generació fotovoltaica depèn dels perfils de radiació solar. Això fa que aquestes fonts d’energia no puguin garantir una determinada producció en un determinat moment, sinó que s’alternaran períodes d’alta i de baixa producció depenent de les condicions meteorològiques de cada instant.

Una manera d’aprofitar millor els pics d’alta generació d’electricitat d’aquestes fonts renovables, és utilitzar l’excedent per produir hidrogen. Després, l’hidrogen produït podria vendre directament o emprar-se per generar electricitat en el moment en què la producció de la font renovable sigui escassa.

Cost de l’hidrogen creat amb energies fotovoltaica i eòlica a llarg termini. Font: IEA

És en aquest sentit en el qual la generació d’hidrogen representaria l’element regulador de l’equilibri en el preu de mercat elèctric. En un escenari de molta producció renovable, ja sigui eòlica, fotovoltaica o d’una altra font, el preu mínim de mercat ho marcaria el valor a partir del qual seria més rendible utilitzar l’electricitat per produir hidrogen. Una baixada de preu implicaria la producció massiva d’hidrogen, la qual cosa representaria un increment en la demanda i finalment s’arribaria a un equilibri de mercat.

L’hidrogen com a forma d’emmagatzematge d’energia

L’emmagatzematge de l’energia és un dels principals reptes que enfrontarà el sector en els propers anys. Les tecnologies de bateries han evolucionat molt, però la qüestió de l’emmagatzematge a llarg termini no la resolen encara. És aquest escenari on l’hidrogen podria ser de gran utilitat. No només per la seva capacitat d’emmagatzemar energia per llargs períodes de temps, sinó també perquè serà molt més fàcil de manejar, ja que el seu pes serà menor, perquè la densitat d’energia dels tancs d’hidrogen comprimit és superior a les de les bateries de liti-ió.

L’hidrogen en el sector del transport

El sector del transport és probablement l’àrea on l’hidrogen es pot imposar de forma més efectiva. Els cotxes elèctrics de cel·la de combustible d’hidrogen (FCEV) reduirien la contaminació de l’aire local perquè, a l’igual que els cotxes elèctrics de bateria (BEV), tenen zero emissions de gasos contaminants.

Ja hi ha cotxes al mercat que utilitzen aquesta tecnologia i tenen prestacions similars i fins i tot superiors a diversos cotxes a bateries. L’aspecte en el qual el cotxe d’hidrogen si no tindrà competència és en el repostatge. Aprovisionar a un cotxe d’hidrogen és molt més ràpid que recarregar un cotxe a bateries.

Però el camp d’actuació de l’hidrogen no es resumeix als turismes. En vehicles de major grandària com autobusos o fins i tot en avions, l’alternativa elèctrica amb bateries moltes vegades es descarta pel pes que impliquen les bateries. L’hidrogen representa una forma molt més lleugera de transportar la capacitat d’alimentar un motor elèctric. Al juny de 2019 les empreses europees que formen el Consorci H2Bus es van unir amb l’objectiu de treballar en conjunt per desplegar una flota de 1000 autobusos elèctrics de cel·la de combustible que s’incorporaran a les flotes de diversos gestors europeus de transport. A més, s’instal·laran, en cadascuna de les ciutats europees on operin, la infraestructura de recàrrega d’hidrogen necessària per fer-los competitius comercialment.

L’hidrogen a més es pot convertir en combustibles a base d’hidrogen, inclosos metà sintètic, metanol, amoníac i combustibles líquids sintètics, que tenen una gamma d’usos potencials de transport.

La revolució de l’hidrogen

L ‘hidrogen verd és el combustible de el futur. La capacitat d’emprar un combustible amb una petjada de CO2 nul·la representa una revolució en el sector de l’energia i el transport. La gasolina, el gas, el carbó i tota la resta de combustibles seran desplaçats gradualment per l’hidrogen. Des de l’ús industrial fins el domèstic, el camí a seguir és la utilització de l’hidrogen com a combustible principal. A més, com ja es va esmentar, en última instància serà l’element regulador de l’equilibri de mercat elèctric. Font: elperiódicodelanergia

Vilaplana, el poble amb calefacció central

A Vilaplana, un petit nucli de del municipi de la baronia de Rialb, han instal·lat una caldera de biomassa proporciona calefacció i aigua calenta a totes les cases de la població.

La fusta prové de la tala selectiva d’arbres per netejar el bosc

Antonio Reig, alcalde de Vilaplana comenta “es gestionarà amb els veïns amb una empresa especialitzada. Cada any li deixarem tallar unes hectàrees de bosc i la producció forestal que surti d’aquestes hectàrees ens la retornarà amb biomassa. Tindrem l’aigua calenta i la calefacció gratuïtes”

El benefici mediambiental és doble, perquè la caldera pràcticament no emet partícules i produeix un residu mínim.

L’Ajuntament ha pagat la canalització de l’aigua calenta fins a les cases i els veïns es faran càrrec del manteniment del sistema.

Estan satisfets del canvi. Deixar de fer servir les seves calderes de gasoil o pellet els ha proporcionat comoditat. L’aigua també va bé a una bona temperatura.

La tala selectiva i la neteja de sotabosc, a més, contribueixen a mitigar el canvi climàtic, ja que en tallar incrementes la taxa de fixació de carboni dels arbres que queden, perquè creixen més perquè tenen menys competència. Com que fem prevenció d’incendis, deixem d’emetre carboni en cas que hi hagués incendi, explica Teresa Cervera del Centre de Propietat Forestal de Catalunya. Per tant, sobretot, el que busca el projecte. Font: ccma.cat

La nova fiscalitat verda del govern pot afectar la competitivitat de la indústria

Tot i qui l’avantprojecte de llei diu que aquest tribut no es podrà repercutir en la factura als clients finals, les distribuïdores intentaran recuperar els sobrecostos

La Generalitat presentarà els seus pressupostos a finals de mes i entre les noves mesures fiscals previstes hi ha la de gravar la producció d’energia elèctrica: centrals nuclears, tèrmiques, hidràuliques… només en queda exempta la producció d’energia neta.

El tribut s’ha calcat de l’ecotaxa que s’aplica a Extremadura des de fa anys per evitar que el tombi el Constitucional, però la realitat extremenya és molt diferent a la catalana. Allà la taxa es va pensar sobretot per gravar la central nuclear d’Almaraz, però també s’aplica a les plantes de cogeneració que tenen algunes indústries.

Ara bé, a Extremadura només n’hi ha tres, mentre que a Catalunya n’hi ha moltíssimes més, 168, i són vitals per a la competitivitat de les empreses. De fet, Catalunya és líder en cogeneració, amb el 20% de tota la potència instal·lada a l’Estat. Per això, des del sector empresarial alerten dels efectes que el tribut, tal com està plantejat ara mateix, podria tenir per a la indústria.

I és que com explica David Garrofé, secretari general de la Cecot, la cogeneració,”bàsicament l’està fent servir la indústria manufacturera, la nostra indústria.” Garrofé creu que aquest tribut va en contra de la seguretat jurídica:

“El que no podem és anar canviant les fórmules. Durant molts anys, s’ha dit que la cogeneració era un element d’eficiència, de sostenibilitat ambiental, que tenia totes les virtuts, i s’animava les empreses a fer inversions. Per què? Perquè cremàvem gas, és cert, per tant generàvem CO2 a l’espai, però alhora, cremant allò obteníem dos rendiments: la calor que servia per a molts processos productius i la generació d’energia, d’electricitat.”

Sectors com el paperer, la ceràmica, el químic, l’alimentari… tenen plantes de cogeneració. D’aquesta manera poden produir alhora la calor que necessiten i al mateix temps electricitat amb què alimenten la mateixa fàbrica. A més, la que generen de més i que els sobra la poden vendre. Ara, però, aquesta indústria es podria veure afectada pel nou impost a la producció elèctrica, que preveu gravar aquestes plantes d’igual manera que les nuclears o les tèrmiques.

Aquesta és la manera en què aquestes empreses han decidit proveir-se d’energia i si, en lloc de generar-li beneficis, li genera pèrdues, el que farà serà tancar la planta”, argumenta Pep Salas, director d’innovació i regulació a Km0 Energy:

“I si tanca, què farà? Doncs comprar l’energia a la xarxa i, per tant, farà que aquella energia que ell necessita es produeixi a molts quilòmetres d’on ell és. Per tant, incrementarà la ineficiència del sistema. Per tant, si el que volem és prioritzar el doble ús d’energies renovables i de proximitat, estaríem afrontant una mala decisió tècnica. La cogeneració amb gas té un recorregut que ja està escrit. De generació d’energia amb combustibles fòssils ja sabem que no n’hi haurà en el futur, però encara la tenim molt lligada al teixit productiu, i el que hem de promoure és que la sensibilitat energètica de les empreses vagi en el camí de la transició però donant incentius, no penalitzant.”

Des de la Cecot consideren que un tribut com el que planteja l’executiu català pot afectar la competitivitat de la indústria:

“Si anem gravant la indústria que ja té un cost energètic elevat, el que estem atacant directament és la línia de competitivitat de les empreses. Entenem que és un error, i en aquests moments de desacceleració el que hem de fer és una política industrialista.”

Durant la setmana s’han mantingut converses al Departament d’Economia entre la patronal i alguns afectats, però el govern encara estudia l’encaix de la cogeneració en el nou tribut. Un tribut amb què la Generalitat espera recaptar 145 milions d’euros anuals, però que, segons alguns experts, no està prou alineat amb els objectius de transició energètica.

“En el punt de partida ha pesat més l’expectativa d’ingrés que no fer-lo un instrument útil per a la transició energètica. L’energia elèctrica està assumint molts més costos que altres fonts finals, bàsicament el gas, per exemple en aquest cas. Si el nostre objectiu és reduir les emissions de CO2, el gas emet més emissions de CO2 i, per tant, aquí tenim una altra gran contradicció.”

Al marge de les plantes de cogeneració, Endesa, amb una cinquantena de plantes, entre nuclears, tèrmiques i hidràuliques a Catalunya, és la principal afectada. Assegura que encara no ha rebut oficialment la proposta, però que el seu departament jurídic n’està estudiant l’impacte. Un impacte doble, perquè l’impost també preveu gravar la distribució, és a dir, totes les línies i torres per on circula l’electricitat, i Endesa, la distribuïdora que opera el 96% del mercat a Catalunya, té una xarxa tan extensa que posada en línia recta serviria per fer dues voltes senceres a la Terra.

L’impost també gravarà la distribució i el transport d’energia elèctrica

Per cada quilòmetre de línia que pengi de les torres de tensió, les distribuïdores -les empreses que les instal·len, les operen i en fan el manteniment- hauran de pagar 700 euros. I la mateixa quantitat s’aplicarà per les línies que circulen soterrades pels polígons industrials i l’entramat urbà.

“L’avantprojecte tampoc distingeix entre línies aèries i línies subterrànies. Des d’aquest punt de vista, és evident que l’impacte ambiental de les línies subterrànies es pot considerar que no existeix”, argumenta Irene Bartol, secretària general d’ASEME, l’associació d’empreses elèctriques que aplega les petites distribuïdores amb menys de 100.000 clients.

Aquestes petites distribuïdores operen principalment en zones rurals, i això exigeix de més cable per abastir aquesta població dispersa, i com més cable més impostos. Fins a dos milions d’euros calculen que els suposarà. Una xifra que, diuen, posa en perill les inversions necessàries per encarrilar la transició energètica.

“Estem en un moment molt decisiu, en què aquestes xarxes s’han de transformar en xarxes intel·ligents i, des d’aquest punt de vista, serà necessari fer unes inversions. Si l’entorn regulatori és incentivar aquestes inversions, les empreses les faran; si l’entorn regulatori va en la línia contrària a incentivar aquestes inversions, pot suposar un fre a tot el que és el procés de transició energètica.”

Repercutirà en la factura dels clients finals?

Però la pregunta que molts usuaris poden fer-se ara és si l’impost, que forma part de la nova aposta del govern per la fiscalitat verda, l’acabaran pagant ells a la seva factura. “Per una banda, el mateix avantprojecte preveu que no es pot traslladar l’impost al consumidor, però per una altra banda, tenim la llei del sector elèctric que sí que preveu que les activitats regulades puguin fer-ho”, aclareix Pep Salas.

I això és el que espera Red Eléctrica, que haurà de pagar 1.200 euros per quilòmetre de xarxa en operar l’alta tensió. Diuen que compliran la normativa, però que estudiaran la manera que aquests sobrecostos siguin inclosos a la factura.

De fet, el precedent ja hi és. El va dictar el Suprem en una sentència que va permetre a les distribuïdores recuperar tots els tributs i taxes que les autonomies els havien imposat l’any 2013. Va ser fruit d’un procés judicial llarg, i després d’una batalla entre les distribuïdores i el govern central que es negava a autoritzar al BOE aquests suplements territorials.

I és que la distribució i el transport d’energia són activitats regulades. Això vol dir, com explica Bartol, que reben una retribució per la seva feina “a partir d’uns criteris establerts des de l’estat espanyol, homogenis per a totes les empreses”. Una retribució que reben a través dels peatges que es cobren a la factura. Per tant, “no tenen possibilitat de repercutir (aquests tributs) de forma lliure als clients finals”.

Des d’ASEME asseguren que intentaran també recuperar el sobrecost que suposa el nou tribut:

“Farem els esforços des d’aquest punt de vista. El que passa és que la possibilitat de trencar el principi de tarifa única i que els consumidors d’una determinada comunitat paguin, en la part de la factura regulada, un preu superior al d’altres comunitats, sempre ha sigut un aspecte que, des del punt de vista de l’administració, no s’ha vist de forma positiva o almenys han tingut una reticència a fer-ho.”

Ara bé, com explica també Pep Salas, “des de l’any 2020 la definició dels peatges, la part que paguem a la factura per les xarxes, ha tornat a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i s’espera que la seva aplicació sigui més tècnica que política i sí, es podria entreveure que es traslladés”.

Sigui com sigui, tot apunta que, com ja va passar el 2013, el nou tribut obre les portes a una nova batalla entre distribuïdores i administració. Font: ccma.cat

Una planta del Pla d’Urgell transforma el biogàs de purins en combustible per a cotxes

Es tracta d’un projecte pioner a tot l’Estat que s’ha provat amb èxit en cotxes de la firma Seat

La planta agroalimentària Progaporcs de Vila-sana (Pla d’Urgell) ha aconseguit transformar el biogàs de purins en biometà amb una “puresa” del 98%, equiparable al gas natural però produït d’una manera “totalment verda” que posteriorment es pot fer servir per fer circular cotxes de gas comprimit o per injectar directament a la xarxa.

Àngel Porta, responsable de la planta, ha explicat que aquesta iniciativa pionera va néixer com “alternativa” a les retallades del govern espanyol a la cogeneració i que van afectar la seva planta de biogàs. Ara el projecte LIFE Methamorphosis, cofinançat per la Comissió Europea, ha servit per testar quatre cotxes de Seat que ja han recorregut “sense problemes” més de 100.000 quilòmetres amb aquest combustible renovable.

La planta de biogàs de Vila-sana funciona des del 2006 amb purins porcins i eco substrats que provenen de residus de la industria agroalimentària. Als seus enormes digestors té lloc el que es coneix com a “digestió anaeròbica”, sense oxigen, que segons Porta és com una reproducció a “escala industrial” d’un aparell digestiu humà. El producte final que surt del “digestat” s’aprofita com a fertilitzant per als camps i del biogàs per fer llum. Això no obstant, amb la retallada dels ajuts a les energies renovables, els responsables d’aquesta planta van haver de buscar alternatives a la venda del biogàs i va ser llavors quan van decidir entrar al projecte Methamorphosis.

Porta ha explicat que el biogàs que surt dels digestors, amb una puresa del 70% de metà, s’introdueix en un sistema de filtratge i després de passar pel contenidor de neteja en surt amb una puresa encara superior, que arriba entre el 96 i el 98%, “equiparable al gas natural”. La diferència, ha remarcat Porta, és que a Vila-sana aquest biogàs es produeix de manera “totalment verda”.

A banda de la construcció del sistema de filtratge del biogàs, el projecte també ha comportat la instal·lació d’un punt de subministrament biometà per a cotxes. El responsable al Centre tècnic per al desenvolupament de projectes de gas natural comprimit a la Seat de Martorell, Andrew Shepherd, ha destacat que aquest projecte representa “el futur del gas natural comprimit com a combustible sostenible”.

L’objectiu, ha afegit, consisteix en “donar una segona vida” als residus orgànics que produeix una societat moderna com la nostra, ja siguin purins d’una granja de porcs o els residus urbans de Barcelona. Es transformen en “combustible de qualitat” perfectament utilitzable per a l’automoció. Seat ha fet servir quatre cotxes en aquest projecte, dos a Vila-sana i dos a Barcelona i han rodat més de 100.000 quilòmetres per avaluar el gas i la seva afectació als components. Segons Shepherd, fins ara poden assegurar que “funcionen perfectament”.

De la seva banda, el responsable de projectes de gas renovable de Naturgy, John Chamberlain, ha destacat que es tracta del primer projecte d’aquestes característiques que es desenvolupa al país amb l’objectiu de “tractar purins per alimentar cotxes”. La multinacional ha decidit entrar a formar part del projecte per demostrar que es pot arribar a una bona qualitat de biometà, per injectar a la xarxa, amb una reducció dels costos.

El creixement de l’ús del biometà suposaria un important estalvi en emissions a l’atmosfera de 9.500 tones de CO2 cada any. L’objectiu principal del projecte és la lluita contra el canvi climàtic. El biometà és neutral en emissions de diòxid de carboni, i garanteix un nivell d’emissions contaminants (òxids de nitrogen, partícules) inferior als combustibles convencionals. A més, la seva producció redueix la dependència energètica exterior, ja que és una energia generada localment. Font: naciodigital.cat