Investigadors descobreixen la forma d’eliminar els materials radioactius en el reprocessament de combustible nuclear

El reprocessament de el combustible nuclear gastat podria tornar-se més segur i més eficient en el futur després que els investigadors de la Universitat de Northumbria trobessin una manera de modificar l’estructura de les molècules per eliminar els materials radioactius. La investigació es publica en una edició recent de la influent publicació Chemistry – A European Journal, els editors la descriuen com “de gran importància”.

L’operació de reprocessament

L’energia nuclear ofereix una font d’electricitat neta i baixa en carboni i s’està convertint en una part creixent del subministrament d’energia en molts països del món. Al voltant de l’10% de l’electricitat mundial és produïda per energia nuclear. No obstant això, les centrals nuclears han de tenir combustible per produir electricitat i aquest combustible es torna menys eficient amb el temps i ha de reemplaçar-se després d’aproximadament cinc anys.

El combustible gastat segueix sent altament radioactiu i genera quantitats intenses de calor. Abans de ser reprocessat o rebutjat, ha de submergir-se en estanys de refredament especialitzats baix més de 12 metres d’aigua. L’aigua proporciona protecció contra la radioactivitat i es refreda contínuament per eliminar la intensa calor de les barres de combustible.

Les barres de combustible triguen més d’un any en refredar-se fins un punt en el qual puguin reprocessar per eliminar els elements d’urani i plutoni, que després poden reutilitzar com a combustible.

No obstant això, els elements americi, curi i neptuni, que es diuen actínids menors, encara són presents i produeixen la major part de la calor i la radioactivitat de la resta de el combustible gastat. A més, aquests elements romanen altament radioactius durant aproximadament 9.000 anys, el que fa que l’emmagatzematge i l’eliminació a llarg termini de el combustible gastat sigui extremadament difícil de manejar de manera segura.

Si aquests elements radioactius nocius poguessin eliminar-se, milloraria significativament la seguretat i la sostenibilitat de l’energia nuclear, ja que el combustible gastat restant romandria radioactiu durant aproximadament 300 anys, que és un marc de temps molt més manejable.

Modificació de les triazines

Les molècules anomenades triazines són capaços d’eliminar o extreure aquests elements nocius de el combustible nuclear gastat d’una manera altament selectiva, i es coneixen des de fa algun temps. Els investigadors van intentar descobrir com modificar una determinada part d’aquestes molècules podria influir en la seva capacitat per unir-se i extreure aquests actínids menors a nivell molecular. El coneixement i els coneixements adquirits podrien explotar-se per dissenyar molècules millors i més eficients per al reprocessament de combustible nuclear gastat en el futur.

Els investigadors van canviar la mida dels anells alifàtics en les molècules de referència establertes d’anells de 6 membres a anells de 5 membres. Van descobrir que aquest canvi petit però subtil va tenir efectes inesperats sobre l’eficàcia amb la qual aquestes molècules s’uneixen i extreuen els actínids menors en comparació amb les molècules de referència. Les raons exactes d’aquests efectes es van determinar a nivell molecular utilitzant una varietat de tècniques experimentals.

El doctor Frank Lewis, professor titular de química orgànica al Departament de Ciències Aplicades de la Universitat de Northumbria, va dir: “Les troballes són significatius, ja que podrien permetre el disseny de millors molècules d’una manera més racional, en comptes de per assaig i error”.

“El coneixement i les percepcions que hem obtingut a l’ajustar la part alifàtica cíclica d’aquestes molècules podrien aplanar el camí per al disseny racional de lligands selectius d’actínids millorats per al reprocessament de combustibles nuclears gastats. La modificació d’aquestes molècules de diferents maneres per millorar les seves propietats d’extracció podria fer que el reprocessament futur sigui més eficient i podria ser essencial si es van a utilitzar industrialment en el futur”, va dir. I va concloure: “Creiem que aquests resultats són de gran importància per al camp de l’energia nuclear, i això ha estat confirmat pel panell que va revisar el document abans de la seva publicació”.Font:elperiodicodelaenergia

L’Estat ajudarà a la gran indústria a rebaixar la factura elèctrica amb 260 milions

Les empreses que gestionen les grans fàbriques podran veure rebaixats els seus costos energètics amb el nou Estatut del Consumidor Electrointensivo, una normativa que habilita l’Estat la possibilitat de bonificar una bona part de les seves factures elèctriques. Els plans conjunts de el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Transició Ecològica i Repte Demogràfic estableixen una injecció de diners públics que, com a mínim, ascendirà als 260 milions d’euros per any per alleujar els càrrecs que suporten aquestes companyies, repartits entre diverses actuacions.

Es tracta “d’establir un terreny de joc equiparable amb els competidors europeus”, segons fonts de Govern on insisteixen en generar «un marc estable, rigorós i homologable» pel que fa a la resta de competidors continentals. Per a això, el Reial Decret que desenvoluparà aquest Estatut inclou tres tipus de suport econòmics. D’una banda, la compensació pels costos indirectes d’emetre diòxid de carboni (CO2), una mesura que ja estava en vigor i que, fins ara, suposava una despesa per a l’Estat de 172 milions d’euros. “Esperem que a partir d’ara la dotació sigui superior, amb una dada que serà molt positiu”, apunten des de l’Executiu.

L’import definitiu només arribarà quan s’aprovin els pressupostos generals de l’Estat de 2020, ja que es tracta d’incentius que se sufraguen via comptes públics. I, en qualsevol cas, s’unirà al procedent d’una altra de les mesures que disposa l’Estatut: la compensació dels càrrecs destinats a finançar les energies renovables, la cogeneració d’alta eficiència i l’ extracost dels territoris insulars.

L’erari públic bonificarà un 85% d’aquest concepte de les factures de les grans indústries. És a dir, només hauran de pagar un 15% d’aquests càrrecs, que són part dels costos fixos, tal com tenen els petits consumidors en els seus rebuts. Aquest mecanisme, que segons fonts governamentals ha estat acceptat per la Comissió Europea, ascendirà a uns 90 milions d’euros per a aquest any.

tercera via

La tercera via d’ajuda a el sector serà la creació d’un fons de garanties i avals emesos a través de l’organització CESCE (Agència de Crèdit a l’Exportació espanyola, organisme que gestiona l’assegurança de crèdit i inversions per compte de l’Estat).

A través d’aquesta via, el Govern central pretén assegurar contractes de subministrament d’electricitat a termini amb projecte de generació de renorables (els anomenats PPAs). Fonts de l’Executiu indiquen que l’import d’aquestes garanties podria superar els 500 milions d’euros. Font:diaridetarragona

El Govern acorda iniciar negociacions amb l’Estat en relació amb determinats preceptes sobre emergència climàtica i impuls a les energies renovables

El Govern ha impulsat diverses modificacions normatives a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per fer front a la situació d’emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius que es fixaven.

També ha introduït modificacions al Text refós de la Llei d’urbanisme per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica, i una nova regulació del procediment i els requisits per a la implantació i l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha posat de manifest algunes discrepàncies en aquestes modificacions en considerar que alguns preceptes podrien incidir per diferents motius en les competències estatals bàsiques.

L’Acord adoptat persegueix intentar resoldre aquestes discrepàncies mitjançant un procediment de negociació bilateral i evitar la possible presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat. Font:govern.cat

La Unió Europea destinarà un bilió d’euros a la transició ecològica

Una de les grans incògnites del Green Deal, el seu finançament, comença a aclarir-se. El pacte verd contra el canvi climàtic de la UE costarà un bilió d’euros i la Comissió Europea ha detallat aquesta tarda com pensa aconseguir-los.

La meitat d’aquests diners provindran directament dels pressupostos comunitaris, ja que l’Executiu d’Ursula von der Leyen vol que el 25% del Marc Financer Plurianual (MFP) –que actualment es troba en negociació pel període 2021-2027– es destini a polítiques climàtiques. Això representa 503.000 milions d’euros, segons càlculs de la Comissió. Tot i així, el percentatge és inferior al que demanaven alguns grups del Parlament Europeu, començant pels Verds, que volien destinar-hi almenys el 50% del pressupost. 

L’altre mig bilió d’euros s’aconseguirà a través d’un Pla d’Inversions de l’Europa Sostenible (SEIP en anglès), que buscarà mobilitzar inversions públiques i privades amb instruments europeus.

Dins de tot aquest pla s’inclouen els 100.000 milions d’euros que Brussel·les ja va anunciar al desembre per al Fons de Transició Justa (FTJ), uns diners destinats a ajudar els països més dependents dels combustibles fòssils a reconvertir-se.   

Però per aquest fons, a més de la inversió, la Comissió Europea hi posarà diners de la seva butxaca, en concret hi aportarà una partida de 7.500 milions d’euros amb una partida addicional al pressupost. Tal com ha explicat el vicepresident pel Green Deal, Frans Timmermans, la Comissió “ajudarà els més afectats fent les inversions més atractives”, en referència als països més dependents del carbó i l’energia bruta, com Polònia.

El programa d’inversions per finançar el Green Deal arribarà a través d’InvestEU i preveu mobilitzar 279.000 milions d’euros en diners públics i privats amb projectes que incloguin l’energia sostenible i el transport. D’aquests, 45.000 milions aniran al Fons de Transició Justa. A més, entre 25.000 i 30.000 milions més es mobilitzaran a través de línies de crèdit del Banc Europeu d’Inversions per “propostes innovadores que no tenen finançament bancari”, ha explicat el comissari de Política Regional Johannes Hahn.

“Oferirem cash climàtic per evitar el crush climàtic”, ha assegurat Hahn. Aquest Fons de Transició Justa no finançarà “cap projecte d’energia nuclear”, ha explicat Hahn. On si que es destinaran diners serà en ajudes per la reconversió de treballadors del sector de l’energia fòssil o en start-ups o pimes que vulguin invertir en crear noves oportunitats econòmiques a les regions més afectades per la transició verda.

El primer pas del Green Deal

Quan al desembre la Comissió Von der Leyen va presentar el Green Deal, la proposta consistia més aviat en una línia cronològica sobre les futures accions i no en un pla concret. Ara s’ha conegut tot just l’inici del procediment que la presidenta va qualificar durant l’estrena com l’equivalent a “l’home a la lluna europeu”.

El gran projecte del mandat d’Ursula von der Leyen és aconseguir reconvertir la Unió Europea i apostar per una transició energètica i climàtica. Pocs dies després de la presentació del Green Deal, durant la cimera dels líders europeus, els països van acordar que la Unió Europea fos climàticament neutra el 2050, tret de Polònia, que no va signar l’acord perquè no pot assegurar que estigui en les condiciones d’aconseguir-ho.

Amb la presentació del SEIP, Von der Leyen vol encarrilar un marc per facilitar i estimular les inversions públiques i privades necessàries perquè tots els països, inclòs Polònia, puguin dur a terme la transició cap a una “economia neutra en el clima, verda, competitiva i inclusiva”.

Però la proposta no és suficient per a l’organització ecologista Greenpeace. L’ONG ha demanat en un comunicat que el veto a l’energia nuclear dins de l’FTJ s’estengui a totes les parts de la proposta i que inclogui, també, els combustibles fòssils. A més, també demanen que els països que no s’impliquen amb la proposta vegin amenaçats els fons verds europeus. “Això vol dir que governs com el de Polònia i Txèquia hauran de fer molt més”, ha conclòs l’assessor de Greenpeace Sebastian Mang Font:ara.cat

Elaboren bioplàstics a partir de residus orgànics urbans

Segons els investigadors, l’escenari per a la seva comercialització és altament favorable

Un projecte europeu en el qual ha participat la Universitat de Barcelona (UB) ha aconseguit produir bioplàstics a partir de residus orgànics urbans i ha demostrat que la seva comercialització és viable tècnica i econòmicament.

El projecte europeu RES URBIS (Resources from urban bio-waste) ha demostrat que els diferents residus orgànics urbans es poden tractar i obtenir d’ells productes biològics com bioplàstics, amb un valor econòmic superior a el dels clàssics compost i biogàs.

La part experimental de el projecte, que ha durat tres anys i ha comptat amb 3 milions d’euros de pressupost, s’ha portat a terme en dues plantes pilot, a Lisboa (Portugal) i a Treviso (Itàlia), i en cinc laboratoris, un d’ells a la Facultat de Química de la UB. En total, s’han produït prop de 30 quilos de polihidroxialcanoat (PHA), el polímer bàsic per elaborar bioplàstics a partir dels àcids grassos volàtils resultants de la descomposició de residus.

Aquest PHA s’ha obtingut mitjançant tres nous mètodes d’extracció desenvolupats en el marc de el projecte i, posteriorment, l’han processat per obtenir bioplàstics d’ús comercial. “Els resultats han estat molt positius. S’han obtingut mostres de pel·lícula de bioplàstic per usar-les com intercapa amb una pel·lícula adjacent adhesiva, amb gran potencial comercial. Aquests bioplàstics també es poden utilitzar com a béns duradors i com biocomposites amb fibres produïdes a partir de restes de parcs i jardins”, ha detallat Joan Mata, catedràtic d’Enginyeria Química i Química Analítica de la UB, que ha liderat la participació de la UB en el projecte. “A més -ha afegit Mata-, les anàlisis mostren que la presència de microcontaminants orgànics i metalls pesants en aquests materials està per sota del que marca la legislació”.

De cara a comercialitzar aquests bioplàstics, han tingut en compte la normativa europea sobre riscos per a la salut i el medi ambient dels productes químics, i “l’escenari per comercialitzar és altament favorable”, segons Mata. De l’anàlisi econòmica que han fet en diferents escenaris, entre ells l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es desprèn que la producció de PHA és viable a partir d’un preu de 3 euros el quilo, i fins i tot inferior si es consideren condicions més favorables de el procés. Aquest preu, comparat amb el del PHA comercialitzat actualment -que s’obté de cultius específics de cereals amb un cost d’entre 4 i 5 euros / quilo-, confirma la viabilitat econòmica. Font:diaridetarragona