Finalitza amb èxit la fusió de DOWDUPONT

DowDuPont va anunciar la culminació de la fusió entre iguals de The Dow Chemical Company (“Dow”) i E.I. du Pont de Nemours & Company (“DuPont”). L’ entitat fusionada està operant com un grup empresarial sota la denominació “DowDuPont™” format per tres divisions: Agricultura, Ciència dels Materials i Productes Especialitzats.

Les accions de DuPont i Dow van deixar de cotitzar al tancament de la Borsa de Valors de Nova York el 31 d’agost de 2017. A partir d’ara, DowDuPont es cotitza a la Borsa de Valors de Nova York amb el símbol de cotització “DWDP.” Els accionistes de Dow van rebre una relació de tipus de canvi fix d’ 1 acció de DowDuPont per cada acció de Dow i els accionistes de DuPont van rebre una relació de tipus de canvi fix de 1,282 accions de DowDuPont per cada acció de DuPont.

“El dia de la fusió va ser una important fita en la història de nostres dues companyies”, afirmà Andrew Liveris, President Executiu de DowDuPont. “Esten molt entusiasmats amb la culminació d’aquesta transformadora fusió i amb seguir avançant per crear tres empreses cotitzades, independents i líders en el seu sector. Encara que el nostre patrimoni i fortalesa col·lectius són de gran envergadura, el veritable valor d’aquesta fusió resideix en la creació d’aquestes tres empreses líders industrials que definiran els seus mercats i impulsaran el creixement en benefici de tots els grups d’interès. Els nostres equips porten treballant més d’un any en la planificació de la integració i, a data d’avui, comencem la implementació d’aquests plans amb la intenció de finalitzar les separacions tan ràpid com sigui possible. ”

“Per als accionistes, clients i empleats, el tancament d’aquesta operació constitueix un definitiu pas endavant a l’hora d’aconseguir un major valor i oportunitats gràcies a un futur basat en el creixement sostenible i la innovació”, va afirmar Ed Breen, Conseller Delegat de DowDuPont. “DowDuPont és un trampolí per a aquestes tres forts empreses, que estaran més ben posicionades per reinvertir en ciència i innovació, resoldre els reptes en constant evolució plantejats pels nostres clients i generar rendibilitat a llarg termini per als nostres accionistes. Amb la fusió ja finalitzada, el nostre interès se centra en ultimar les estructures organitzatives que serviran de base per a aquestes tres empreses i en obtenir unes sinergies que generin valor. Amb un clar enfocament, visibilitat de mercat i una R + D més productiva, cada empresa estarà equipada per competir amb èxit com a líder del seu sector. ”

Consell i Govern Corporatiu

El Consell d’Administració de DowDuPont consta de 16 membres: vuit directius anteriorment integrants del Consell de DuPont i vuit directius anteriorment integrants del Consell de Dow. Hi ha dos directors generals: Jeffrey Fettig, que ocupava el càrrec de conseller independent principal de Dow; i Alexander Cutler, que era el conseller independent principal de DuPont. Liveris ocuparà el càrrec de President Executiu del Consell i Breen també serà membre del Consell. Entre d’altres membres del Consell figuren:

 

El Consell de DowDuPont ha establert tres Comitès Assessors, nomenats per supervisar la creació de cadascuna de les divisions d’Agricultura, Ciència dels Materials (Dow) i Productes Especialitzats com a preparació per a les separacions. A més, cada Comitè Assessor dissenyarà una estructura de capital d’acord amb els principis rectors que estableixen els Estatuts i designarà el futur conseller delegat i l’equip directiu de la seva respectiva empresa.

 

 

Valor afegit per a tots els grups d’interès

Amb la fusió de les carteres de productes complementàries de Dow i DuPont i la posterior creació de les companyies líders en el seu sector, DowDuPont preveu maximitzar el valor per a tots els seus grups d’interès.

Està previst que els accionistes es beneficiïn del perfil d’inversió més forta i enfocat a cada companyia, així com d’unes elevades sinergies de costos, creixement a llarg termini i creació sostenible de valor després de les separacions en tres societats independents. S’espera que la transacció generi un estalvi de costos per sinergies d’aproximadament 3.000 milions de dòlars i un potencial de sinergies de creixement d’aproximadament 1.000 milions de dòlars. La companyia espera arribar al 100% de les sinergies de costos projectades en els primers 24 mesos després del tancament de la fusió.
Els clients obtindran solucions superiors i l’ampliació de les ofertes de productes. Al combinar els punts forts complementaris de Dow i DuPont, cada empresa serà capaç de respondre, de manera més ràpida i eficaç, a les condicions canviants amb productes innovadors i un major ventall d’eleccions.

Els empleats es beneficiaran de formar part d’aquestes companyies líders en el seu sector, competitives, centrades i creades per aconseguir un creixement a llarg termini sostenible, el que donarà lloc a oportunitats per als negocis i per a la plantilla.
Camí cap a la separació

Els líders i equips d’integració de Dow i DuPont estan elaborant els futurs models operatius i dissenys organitzatius, que donaran suport l’estratègia redefinida de cada empresa. Una vegada que cada divisió tingui els seus propis processos, personal, actius, sistemes i llicències llestos per operar independentment de l’empresa matriu, DowDuPont vol separar les divisions perquè s’integrin dins de les seves pròpies entitats jurídiques, prèvia obtenció de l’aprovació del Consell i de les autoritzacions reguladores necessàries. S’espera que les separacions es produeixin en un termini de 18 mesos.

Es preveu que les empreses incloguin:

Una companyia líder en Agricultura que reuneixi els punts forts de DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection i Dow AgroSciences per prestar un millor servei a agricultors de tot el món amb una cartera superior de solucions, un major ventall d’eleccions i una relació qualitat-preu competitiu . Les capacitats combinades i el motor d’innovació altament productiu permetran a la Companyia d’Agricultura llançar al mercat de forma ràpida un conjunt més ampli de productes, de manera que aconsegueixi una relació encara millor amb els agricultors, proporcionant innovació i ajudant-los a elevar la seva productivitat i rendibilitat. La Companyia d’Agricultura tindrà la seva seu central a Wilmington, Delaware, i centres de negoci mundials en Johnston, Iowa, i Indianapolis, Indiana (EUA).

Una companyia líder en Ciència dels Materials, que es dirà Dow i que consistirà en els negocis compostos pels actuals segments operatius de Dow: Performance Plastics, Performance Materials & Chemicals, Infrastructure Solutions and Consumer Solutions (Consumer Care i Dow Automotive Systems), així com l’actual segment operatiu de Performance Materials de DuPont. La intenció és que Dow Electronic Materials passi a formar part de la Companyia de Productes Especialitzats. La Companyia de Ciència dels Materials oferirà el més sòlid i ampli conjunt d’eines químiques i de polímers del sector, amb l’escala i les capacitats competitives que permetin oferir solucions veritablement diferenciades per als clients en els mercats finals d’alt creixement, incloent embalatge i envasat, transport, infraestructures i bens de consum. La companyia de Ciència dels Materials, tindrà la seva seu central a Midland, Michigan (EEUU)

Una companyia líder en Productes Especialitzats que consistirà en potents negocis líders de mercat, incloent DuPont Protection Solutions; Sustainable Solutions; Industrial Biosciences; i Nutrition and Health, el qual integrarà el negoci de Health and Nutrition procedent de l’empresa FMC (pendent del tancament d’aquesta operació); així com Electronic Technologies, que combina el negoci Electronics & Communications de DuPont amb la unitat de negoci Electronic Materials de Dow. La Companyia de Productes Especialitzats serà líder en innovació i estarà composta per negocis tecnològics d’especialitat, amb productes i solucions molt diferenciats. La Companyia de Productes Especialitzats tindrà la seva seu central a Wilmington, Delaware (EUA).

Tal com es va anunciar, el Consell Directiu de DowDuPont està duent a terme una completa revisió de les seves carteres de productes per avaluar les actuals característiques dels negocis i aprofitar els coneixements adquirits durant el passat any i mig, per així detectar oportunitats significatives de millora i preparar la creació de les empreses líders en el seu sector.