Dow i DuPont reben l’autorització condicionada de la Comissió Europea

La Comissió Europea (CE) va donar llum verda a la fusió de les empreses químiques Dow Chemical i DuPont amb la condició de que aquesta última cedeixi una part important del seu negoci de pesticides, inclosa la major part de la seva divisió mundial d’Investigació i Desenvolupament (I+D). A més a més, Dow s’ha compromès a cedir dos fàbriques de copolímers d’àcids, una d’elles a Espanya i l’altra a Estats Units,
així com un contracte amb tercers a través del qual proveeix ionòmers Aquesta fita en el procés d’autorització suposa un important pas de cara al tancament de l’operació de fusió, que posteriorment donarà lloc a tres empreses independents cotitzades a borsa. S’espera que aquesta operació creï importants sinergies de costos, valorades en 3.000 milions de dòlars, a les que podrien sumar-se sinergies de creixement de 1.000 milions de dòlars. A llarg termini, s’espera que la divisió en tres empreses generi encara més valor per als grups d’interès i clients, així com oportunitats per als treballadors, ja que cada una de les empreses serà líder en els seus respectius segments. Concretament, DuPont desinvertirà en els seus negocis d’herbicides contra males herbes de fulla ampla per a cereals i insecticides contra insectes mastegadors. També desinvertirà en el seu portafolis d’investigació i desenvolupament per a protecció de cultius, amb l’excepció de les activitats relacionades amb el tractament de llavors, nematicides i programes de I+D en fases avançades que continuarà desenvolupant i comercialitzant, i excloent també el personal necessari per a recolzar productes comercialitzats i programes de I+D que seguirà sent de DuPont. DuPont manté negociacions actualment per a desprendre’s dels seus actius de protecció de cultius. Després de la desinversió d’una part del negoci de protecció de cultius de DuPont, la Divisió d’Agricultura de l’empresa resultant de la fusió seguirà comptant amb uns sòlids actius en aquesta indústria, com una excel·lent cartera de productes per al control de les males herbes de fulla ampla i gramínies en cultius de blat de moro i soja, una potent gama de productes per al control de males herbes en cereals, la sòlida posició de DuPont en control de plagues i la cartera líder d’insecticides de Dow AgroSciences. La Divisió d’Agricultura estarà en una posició estratègica per a accelerar el seu creixement i podrà posar en valor les seves sòlides línies de desenvolupament en llavors i productes químics per a atendre millor les necessitades dels cultivadors en tot el món mitjançant una cartera superior de solucions innovadores, una oferta ampliada i uns preus molt competitius. L’Executiu comunitari reiterà que la seva preocupació era que la fusió, en la seva forma original, hauria reduït la competència en termes de preu i elecció en el mercat de pesticides, així com la innovació per aquest tipus de p

Deixa un comentari