El projecte comunitat energètica del polígon Agro-Reus rebrà gairebé 2 milions d’euros dels Fons Next Generation

L’Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus, constituïda amb participació municipal i d’empreses privades per impulsar el projecte de comunitat energètica al polígon Agro-Reus, rebrà 1.994.445,70 €  de la segona convocatòria del “Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunicades energéticas (CE Implementa)” de l’Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El finançament Next Generation permetrà donar impuls a la comunitat energètica i contribuirà a impulsar noves actuacions en l’àmbit de l’aposta municipal per les energies renovables.

La inversió total en el projecte és de 4.411.532,28 €, un dels més ambiciosos dels 28 projectes que han estat beneficiaris dels 30 milions d’euros de pressupost d’aquesta línia. A nivell català, cinc comunitats han rebut ajuts del programa, dels quals l’ajut concedit a Reus és el més elevat  i el segon amb major inversió global. L’ajut concedit representa el 55% del cost subvencionable del projecte: 3.626.264,92 euros.

La comunitat aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon. Es tracta d’un projecte que davant l’alça dels preus de l’energia i la dependència de fonts no renovables, aposta per l’autoconsum i la generació d’energia elèctrica d’origen renovable, i respectuosa amb el medi ambient, proporcionant a les empreses que hi participen la possibilitat de disposar d’energia a costos assumibles. Tanmateix, l’associació preveu la comercialització dels excedents de producció a través de la comercialitzadora municipal Reus Energia. El projecte generarà directament fins a cinc llocs de treball permanents.

L’Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus està constituïda per tres empreses municipals, Reus Serveis Municipals, Redessa i Reus Transport, i tres empreses ubicades al polígon: Ascensores Omega Tarraco; Serveis i Administracions Masergrup i Setier. Ara es continuarà treballant per a incorporar a més empreses.

El termini previst per a la realització de les inversions subvencionables i l’execució de les actuacions objecte dels ajuts és de 14 mesos des de la recent acceptació de la resolució favorable de la concesió de l’ajut.

Aquest projecte s’emmarca en l’eix d’actuació del govern municipal en relació a la descarbonització del municipi, un objectiu que es concreta en diferents àmbits de treball: des de la generació amb energies renovables fins a l’electrificació de la mobilitat, passant per l’eficiència energètica i l’impuls de l’hidrogen verd.

Funcionament de la comunitat

Els membres de la comunitat (empreses municipals o empreses) cediran les teulades dels seus edificis per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per un període de 10 anys. Hauran de finançar les instal·lacions fotovoltaiques que s’ubiquin a les teulades aportant els fons necessaris a l’associació, i en el moment en què l’excedent de l’energia generada es comercialitzi en rebran el benefici que correspongui de manera que amb això i l’estalvi en consum propi els permeti recuperar la inversió i obtenir una rendibilitat raonable.

Els membres de la comunitat que disposin de coberta es poden reservar una part de l’energia generada per a autoconsum. Els que no disposin de teulada, tindran dret a consumir energia en modalitat d’autoconsum compartit a un preu menor que el de la xarxa.

La comercialitzadora municipal Reus Energia compraria l’excedent d’energia generada que es destinaria, en un inici, al propi consum municipal o a persones en situació de vulnerabilitat energètica. 

Com a línies de continuïtat, es preveu que en el futur la comunitat pugui resultar referent per a impulsar altres projectes similars a la resta de polígons del municipi.

Potencial de generació

El pla pilot del projecte inclou un nucli inicial de 23 instal·lacions solars fotovoltaiques als teulats del polígons.

Els valors de producció sobre el total de 23 instal·lacions fotovoltaiques inclosos al projecte pilot són els següents:

Potència pic 4.439,435 kWp

Potència nominal 3.915 kW

Generació anual 5.894 MWh

El potencial total de generació del polígon s’estima en més de 20MWp tenint en compte només les teulades existents. Font: ajuntament de reus, pixabay