Biogàs, combustible per transport o en la llar o indústria a través de gas natural

La sostenibilitat de les nostres ciutats requereix d’un canvi cap l’eficiència en el model de gestió de recursos per reduir les emissions contaminants. “Les ciutats són grans productors de residus, potencialment amb contaminants, que necessiten ser processats, reciclats i valorats energèticament”, apunta el Grup de Treball Interplataforma de Ciutats Intel·ligents.

Tots tirem deixalles a la brossa. El reaprofitament de aquests residus és molt important ja que, amb un tractament adequat, poden recuperar-se i donar lloc a nova energia, la qual cosa és beneficiós per al medi ambient i posa de manifest el concepte d’ ‘economia circular’.

Els residus orgànics, quan es troben en els abocadors, comencen a degradar a descompondre i això genera un gas (Biogàs), que pot utilitzar per a produir energia. Quan aquest biogas se sotmet a un procés de neteja i enriquiment, arriba a assolir característiques similars a les del gas natural. S’al·ludeix a ell com ‘gas natural renovable’, perquè és molt respectuós amb el medi ambient.

El biometà provinent d’aquest biogàs, és un gas que pot utilitzar com a combustible per transport o bé ser injectat a la xarxa de distribució de gas natural perquè pugui ser consumit per una llar o indústria. Encara la producció de biogàs té alguns inconvenients: depèn de la quantitat de residus orgànics en els abocadors, de la qualitat dels mateixos o de la qualitat dels processos d’extracció o de transformació.

Gas Natural Fenosa participa en set projectes per al desenvolupament de tecnologies relacionades amb els gasos renovables, en els que col·labora amb importants actors per promoure el mercat del biometà

A Europa hi ha més de 350 plantes d’obtenció de biometà a partir de biogàs. Espanya compta amb més de 20 plantes de biogàs de residus sòlids urbans i més de 40 de biogàs de residus agro-ramaders. És el setè productor europeu de biogàs segons el baròmetre Eurobserver.

Segons un informe de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), Espanya té un potencial d’energia disponible de 1.695 ktep a l’any, equivalent al 6,5% del gas natural consumit a Espanya, o del 38% del gas natural consumit en el sector domèstic.

 Font: Diari de Tarragona