Acció Climàtica i els municipis implicats en el POEM presenten al·legacions a la proposta de Reial Decret que regula la producció d’energia elèctrica en instal·lacions al mar

  1. Es proposa que les administracions locals o autonòmiques participin en el procés d’avaluació dels projectes i que la ponderació dels criteris no econòmics pugui assolir el 50% de la valoració
  2. Les al·legacions defineixen els criteris no econòmics que han de ser tinguts en compte, i que estan vinculats a l’impacte ambiental i socioeconòmic de cada projecte, entre d’altres
  3. S’introdueixen esmenes per millorar la compatibilitat de les zones d’aprofitament energètic de l’espai marítim amb l’activitat de recerca i investigació

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat un paquet d’al·legacions, elaborat conjuntament amb els municipis implicats en l’anomenada zona LeBa 1 del Plan de Ordenación de Espacios Marítimos (POEM), a la proposta de Reial Decret que regula les condicions d’adjudicació d’aquests espais per a l’aprofitament energètic. L’objectiu d’aquestes al·legacions és, principalment, incloure la participació del territori en la presa de decisions i augmentar la ponderació dels criteris no econòmics en la subhasta del règim econòmic i de la capacitat d’accés a la xarxa elèctrica per a aquests projectes, per tal que esdevinguin autèntics tractors tant d’activitat com de coneixement i que minimitzin possibles impacte negatius sobre altres activitats.

Així, les al·legacions proposen que la comissió tècnica que reculli i avaluï els diferents projectes segons els criteris de ponderació compti com a mínim amb un representant de les administracions locals o de la comunitat autònoma on s’instal·li el projecte. En aquest mateix sentit, es demana que s’estableixi de manera obligatòria un diàleg público-privat, en el qual hi puguin participar administracions locals i els sectors que es puguin veure afectats per aquestes instal·lacions, per acabar de definir les característiques del projecte i millorar-ne l’encaix territorial i social.

També es proposa que els criteris no econòmics tinguin un pes de fins al 50% de la valoració, davant del 30% que figura en la versió inicial del Reial Decret. La Generalitat i les administracions locals també han proposat un llistat exhaustiu d’aquests requisits i criteris no econòmics. Així, es demana que estiguin en compte aspectes vinculats amb el disseny del projecte (distància de la costa, ràtio d’ocupació de l’espai, compromís amb la divulgació i el coneixement, …); amb l’impacte mediambiental (mesures per reduir l’impacte ambiental i paisatgístic del projecte, seguiment de l’activitat durant l’explotació, etc.); i amb l’impacte socioeconòmic del projecte (potencial per desenvolupar la indústria i l’economia de la zona, impacte sobre el sector turístic i l’economia local, efecte sobre l’ocupació i la cadena de valor industrial locals, compatibilitat amb altres usos de l’espai o la creació d’instruments que facilitin que part del beneficis reverteixin en el territori).

També es proposen criteris de valoració en qüestions relacionades amb el desmantellament de la instal·lació, amb la contribució a la qualitat i a la seguretat del subministrament elèctric de la zona o amb la seguretat marítima, i que es tingui en compte la participació d’empreses públiques en el capital social del promotor dels projectes. La intenció és aconseguir que els projectes que es desenvolupin siguin els més respectuosos i vinculats amb l’entorn des de tots els punts de vista, i no únicament aquell que generi l’energia més barata.

Les al·legacions també inclouen diferents consideracions, de caràcter més tècnic, destinades a facilitar l’aprofitament d’aquests espais per a usos científics i de recerca, i també per a fer més coherents les condicions d’aprofitament de l’espai per als promotors.

El Govern i les administracions locals catalanes implicades en el POEM han elaborat aquestes al·legacions de manera conjunta, mitjançant un grup de treball que es va crear quan l’estat va publicar el POEM i va identificar la LeBa 1. Aquest grup de treball s’ha reunit periòdicament per realitzar i avaluar propostes, ha estudiat altres processos similars que s’han produït a la resta del món, i ha analitzat la viabilitat jurídica del document final, a més de fer seguiment de l’evolució de la plataforma experimental en energies marines PLEMCAT. Font: govern.cat; pexels-pixabay-532192