Ercros emprendrà una tercera ampliació de la planta de producció de clor de Vila-seca I

Ercros va rebre el passat mes de juny, l’autorització de la Generalitat de Catalunya per emprendre una nova ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I que optimitzarà la utilització dels equips i instal·lacions ja existents associats a la tecnologia de membrana. Aquesta és la tercera vegada que Ercros amplia aquesta planta, en aquesta ocasió amb 26.000 t/any addicionals. Quan aquesta inversió estigui operativa, a mitjans de 2019, la capacitat global de producció de clor serà de 217.000 t/any, de manera que Ercros consolidarà la seva posició de lideratge en el mercat ibèric.

L’empresa ha pres aquesta decisió a la vista de l’excel·lent evolució, actual i prevista, del mercat de la sosa càustica i dels derivats del clor, i amb l’objecte de poder atendre la creixent demanda dels clients. Aquesta evolució està influïda per la bona marxa de l’economia en general i per la disminució global de l’oferta com a conseqüència de la reducció de capacitat de producció de clor i sosa arran de la prohibició europea de la tecnologia de mercuri més enllà de l’11 de desembre de 2017.

Segons les previsions del sector, aquesta situació es mantindrà fins a finals de 2020, que és el període estimat perquè Europa torni a recuperar la capacitat de producció perduda i millori l’equilibri entre oferta i demanda.

Ercros va compensar parcialment la capacitat de producció de clor perduda pel tancament de les plantes de mercuri a la fi del 2017, amb la posada en servei en el primer trimestre del 2018 de 80.000 t / any amb tecnologia de membrana -la millor i més eficient tecnologia disponible i per tant no afectada per la prohibició europea. Al març del present exercici, la companyia va anunciar una nova ampliació, també de 26.000 t / any, que es preveu que entri en servei a finals d’aquest any. Amb la posada en servei de l’ampliació avui anunciada d’altres 26.000 t/any, la producció de clor d’Ercros amb tecnologia de membranes serà similar a la producció anterior al tancament de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya en la seva resolució autoritza a Ercros a realitzar noves ampliacions de capacitat de producció de clor-sosa, que l’empresa podria considerar en funció de les perspectives del mercat i de la rendibilitat de la inversió.

Capacitat de producció nominal de clor d’Ercros amb tecnologia de membrana

t/any                   Situació prèvia         Ampliacions31-03-18     31-12-18 1.       30-06-19 1.        Situació final

Vila-seca I          55.000                      +65.000                                +26.000               +26.000                  172.000

Sabiñánigo         30.000                      +15.000                            0                      0                        45.000

Total                   85.000                      +80.000                          +26.000            +26.000             217.000

 

1. Dates estimades

font:aeqt