Ercros emprendrà una tercera ampliació de la planta de producció de clor de Vila-seca I

Ercros va rebre el passat mes de juny, l’autorització de la Generalitat de Catalunya per emprendre una nova ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I que optimitzarà la utilització dels equips i instal·lacions ja existents associats a la tecnologia de membrana. Aquesta és la tercera vegada que Ercros amplia aquesta planta, en aquesta ocasió amb 26.000 t/any addicionals. Quan aquesta inversió estigui operativa, a mitjans de 2019, la capacitat global de producció de clor serà de 217.000 t/any, de manera que Ercros consolidarà la seva posició de lideratge en el mercat ibèric.

L’empresa ha pres aquesta decisió a la vista de l’excel·lent evolució, actual i prevista, del mercat de la sosa càustica i dels derivats del clor, i amb l’objecte de poder atendre la creixent demanda dels clients. Aquesta evolució està influïda per la bona marxa de l’economia en general i per la disminució global de l’oferta com a conseqüència de la reducció de capacitat de producció de clor i sosa arran de la prohibició europea de la tecnologia de mercuri més enllà de l’11 de desembre de 2017.

Segons les previsions del sector, aquesta situació es mantindrà fins a finals de 2020, que és el període estimat perquè Europa torni a recuperar la capacitat de producció perduda i millori l’equilibri entre oferta i demanda.

Ercros va compensar parcialment la capacitat de producció de clor perduda pel tancament de les plantes de mercuri a la fi del 2017, amb la posada en servei en el primer trimestre del 2018 de 80.000 t / any amb tecnologia de membrana -la millor i més eficient tecnologia disponible i per tant no afectada per la prohibició europea. Al març del present exercici, la companyia va anunciar una nova ampliació, també de 26.000 t / any, que es preveu que entri en servei a finals d’aquest any. Amb la posada en servei de l’ampliació avui anunciada d’altres 26.000 t/any, la producció de clor d’Ercros amb tecnologia de membranes serà similar a la producció anterior al tancament de les plantes de producció de clor amb tecnologia de mercuri.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya en la seva resolució autoritza a Ercros a realitzar noves ampliacions de capacitat de producció de clor-sosa, que l’empresa podria considerar en funció de les perspectives del mercat i de la rendibilitat de la inversió.

Capacitat de producció nominal de clor d’Ercros amb tecnologia de membrana

t/any                   Situació prèvia         Ampliacions31-03-18     31-12-18 1.       30-06-19 1.        Situació final

Vila-seca I          55.000                      +65.000                                +26.000               +26.000                  172.000

Sabiñánigo         30.000                      +15.000                            0                      0                        45.000

Total                   85.000                      +80.000                          +26.000            +26.000             217.000

 

1. Dates estimades

font:aeqt

Ercros tornarà a ampliar la capacitat de la planta de Vila-seca I

Ercros ha decidit emprendre una segona ampliació de 26.000 t/any de la capacitat de producció de la planta de clor i sosa càustica de la fàbrica de Vila-seca I, que s’espera que entri en servei a finals de 2018, després de la qual la capacitat total de producció de clorsosa d’Ercros assolirà les 191.000 t/any. L’empresa ha pres aquesta decisió a la vista de l’excel·lent evolució actual i prevista dels mercats de la sosa càustica i del PVC (que és el principal derivat del clor).

Aquesta serà la segona ampliació de la planta de clor-sosa de la fàbrica de Vila-seca I, donat que el 17 de desembre de 2017, va entrar satisfactòriament en funcionament la nova capacitat de 65.000 t. També es va posar en marxa amb èxit, el passat 8 de febrer, la nova capacitat de producció de clor-sosa de la fàbrica de Sabiñánigo.

En aquest cas, l’ampliació va ser de 15.000 t/any. L’actual capacitat de producció d’Ercros és de 165.000 t/any, de manera que l’empresa s’ha situat com el primer fabricant d’Espanya, amb una quota del 59% de la capacitat de producció del país. Després de l’ampliació que ara s’anuncia, Ercros reforçarà la seva posició de lideratge en aquest sector, amb una capacitat de 191.000 t/any.

Capacitat de producció de clor–sosa amb tecnologia de membrana d’Ercros

Fàbrica Anterior Ampliació Actual Nova ampliació Final
Vila–seca I 55.000 +65.000 120.000 +26.000 146.000
Sabiñánigo 30.000 +15.000 45.000 45.000
Ercros 85.000 +80.000 165.000 +26.000 191.000

Ercros no descarta fer noves ampliacions de les seves capacitats de producció de clor en un futur si les perspectives de mercat i la seva rendibilitat així ho aconsellen. Des de l’11 de desembre de 2017, tota la producció de clor d’Ercros es realitza mitjançant la tecnologia de membrana, que està considerada com la millor tecnologia disponible i per tant no està afectada per la prohibició de la Unió Europea com ha passat en el cas de la tecnologia de mercuri.

La fàbrica de Vila-seca I va ser la primera a Espanya a implantar la tecnologia de membrana el 1992 i, actualment, és la major planta de producció de clorsosa situada en el territori nacional. La fàbrica de Sabiñánigo disposa de tecnologia de membrana des de 2009.

font:aeqt