Vandellós II obté un permís per operar durant 10 anys més

L’Associació Nuclear Ascó – Vandellós II, AIE (ANAV) compta amb una nova autorització d’explotació per a la central nuclear Vandellós II, que li permet continuar operant per un nou període de 10 anys, fins al 26 de juliol de 2030. La central de Vandellòs és propietat d’Endesa (72%) i Iberdrola (28%)

L’autorització concedida pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR), va rebre l’informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el passat 24 de juny, després d’analitzar tota la documentació aportada per ANAV.

L’informe favorable del Ple del CSN es va basar en la «comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar amb la seva operació».

El CSN detalla que en el seu dictamen de renovació d’activitat inclou deu límits i condicions que fan referència al manteniment de la instal·lació a mesures de seguretat. Fa referència a la protecció contra riscs interns i, en concret, als possibles incidents derivats d’inundacions internes i aspersió. També consta l’obligació de remetre al CSN cada tres anys un informe sobre l’estat dels components i el sistema de seguretat.

Durant els últims anys, ANAV ha fet millores a les intal·lacions com les modificacions de disseny derivades de les anàlisis post Fukushima, entre les quals hi ha la instal·lació d’un sistema de ventilació filtrat de la contenció i de recombinadors passius d’hidrogen a l’interior de l’edifici de contenció, o la posada en marxa d’un centre alternatiu de gestió d’emergències (CAGE). D’altra banda, la central ha continuat amb la renovació de grans components com la tapa del vas (2015), l’estator del generador principal (2018) o els re-escalfadors separadors d’humitat (2019), i amb la modernització de sistemes -com l’ordinador de processos de planta (2015) o el sistema control digital del reactor (2016)- activitats que representen una aposta decidida per la preparació per a una operació a llarg termini.

L’equip humà de la central ha dut a terme durant els últims anys un intens i preparat procés de relleu generacional, pel qual una gran part del col·lectiu que va participar en la construcció i posada en marxa de la central ha anat donant pas a una nova generació de professionals. A CN Vandellós II hi treballen aproximadament un miler de professionals, entre el personal propi i el de les empreses de serveis, xifra que es dobla en els períodes de recàrrega de combustible, que es fan cada 18 mesos.
 

Avaluació internacional
Tant CN Vandellós II com CN Ascó porten diversos anys preparant-se per operar a llarg termini més enllà de la vida de disseny original de la instal·lació i, en aquest sentit, totes dues plantes es van sotmetre recentment un nou programa d’avaluacions internacionals, realitzades per l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), enfocades exclusivament als aspectes de seguretat relacionats amb la continuïtat de la seva operació.

Sota la denominació de Missió SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation), l’OIEA va dur a terme al gener de 2019 una avaluació preliminar que va constatar que totes dues instal·lacions s’encaminen adequadament a l’operació a llarg termini, tant des del punt de vista tècnic com humà. Les plantes operades per ANAV, primeres centrals espanyoles a sotmetre a aquesta nova metodologia d’avaluació internacional continuaran el procés de missions SALTO al llarg dels pròxims cinc anys amb l’objectiu d’adaptar la seva preparació a la dels més alts estàndards internacionals.

Amb una potència instal·lada de 1.087,1 MW, la central nuclear Vandellós II va produir en 2019, any amb parada per recàrrega, un total de 7.686,24 GWh, la qual cosa va suposar aproximadament un 17% de l’electricitat generada a Catalunya i un 3% de la produïda a Espanya. En anys sense parada per recàrrega, aquests percentatges se situen prop del 21% per a Catalunya i del 3,6% per a tot el país.