Tarragona es consolida com a segon pol logístic de Catalunya

Tarragona reforça el seu posicionament com a segon pol logístic de Catalunya, per darrere de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així es desprèn del darrer Observatori de la logística de Catalunya, promogut per Cimalsa i elaborat per l’Institut Cerdà. El creixement en la xifra d’ocupats a la demarcació juntament amb un augment significatiu del sòl logístic disponible, així com l’inici de Projectes clau, com la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tarragona, que va aprovar a finals de 2019, i la posada en marxa del tram Tarragona-Vandellòs del Corredor Mediterrani a principis d’any són alguns dels indicadors que mostren el ritme positiu d’aquest sector.

Les darreres dades d’ocupació que recull l’Observatori indiquen que a les comarques tarragonines hi ha ocupats més de 14.700 persones en el sector del transport i l’emmagatzematge, cosa que representa un increment del 3,2% respecte a l’anterior Observatori. Cal tenir en compte que aquestes dades són prèvies a l’esclat de l’emergència sanitària per la COVID-19. Si bé, part del transport, especialment relacionat amb els productes alimentaris, ha estat declarat com a servei essencial i ha mantingut la seva activitat, altres tipologies de transport, com els de viatgers o el de mercaderies no essencials, o els serveis logístics vinculats a alguns sectors de l’e-commerce han vist com la seva activitat s’ha reduït, cosa que ha comportat la presentació d’ERTO’s. Caldrà veure si amb la instauració de la nova normalitat del sector experimenta una recuperació en V i torna a les seves xifres prèvies a la pandèmia o si, per contra, la crisi econòmica derivada de la COVID-19 tindrà afectacions profundes en el sector.

Més metres quadrats

Una de les xifres sobre el sector de la logística i el transport que es desprèn de l’Observatori és l’augment del sòl dedicat a usos logístics a la demarcació, que va augmentar un 4,6% de 2017 a 2018-últim any del qual se’n tenen dades-, sent aquest l’augment més destacat al conjunt del territori català. Actualment, la demarcació de Tarragona compta amb 1,2 milions de metres quadrats de sòl logístic, dels set milions que hi ha al conjunt de Catalunya, cosa que suposa un 16% del total, sent la segona regió que més n’acumula, per darrere només de Barcelona.

A aquest augment de sòl cal sumar-li la competitivitat que ofereix el territori. Una de les variables que ho evidencien és el preu d’aquest sòl logístic que se situa en 3,30 euros el metre quadrat al mes (+4,6%), metre que la mitjana catalana és de 4,7 euros/m2/mes. Si es compara amb els preus d’altres zones pròximes al Corredor Mediterrani, on els preus es mouen al voltant dels 5 euros el metre quadrat, ofereix uns preus més assequibles que grans àrees urbanes i logístiques com Barcelona, Milà, Lyon, Toulousse, Marsella o València. A la variable cost, se li ha de sumar la connectivitat per carretera i ferrocarril o la proximitat d’un port líder a la Mediterrània, com és el cas del Port de Tarragona.

Un sector clau a Catalunya.

Un 13,8% del PIB català i més de 120.000 llocs de treball directes. Aquest és el pes econòmic que té el sector del transport i la logística al conjunt de Catalunya. Aquest ram d’activitat suposa un total de 27.000 milions d’euros en el Valor Afegit Brut català. Segons el president de Cimalsa, Enric Ticó, aquestes xifres demostren que la logística és la “locomotora que tiba del nostre país”

Pel que fa al nombre de tones mobilitzades pel sector logístic, durant el 2018 es van assolir els 425 milions, xifra que representa un increment del 5,5% respecte a l’any anterior. El 74% del total es van transportar per carretera (+5,9%), metre que el 24% (+4,6%) va ser per via marítima i el 2% per ferrocarril, el mateix pes que l’any anterior. La via aèria representa menys d’un 1% i va créixer un 10,8% entre 2017 i 2018. Font:diarimés