Recollida selectiva amb contenidors intel·ligents

L’Ajuntament de Girona ha instal·lat uns contenidors de brossa intel·ligents per gestionar la recollida d’escombraries, aquesta iniciativa s’engega com a una prova pilot. i que està previst que derivi en el futur en la implementació del pagament de taxes per generació de residus al municipi. La finalitat de la proposta és fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania per a la reducció dels residus.

Els contenidors intel•ligents permeten, a través d’una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d’un habitatge o d’una activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només s’obriran amb aquesta targeta que facilitarà l’Ajuntament a les persones autoritzades. D’aquesta manera, es podrà controlar l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les 7 i les 22 hores d’acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. Caldrà que es col•loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l’Ajuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.

Aquest nou sistema de recollida de residus afectarà 169 habitatges i 78 establiments. Cal tenir en compte que els bars, restaurants i cafeteries de l’àmbit afectat no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s’integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.

Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions. Aquest és un fet singular del sistema a Girona en relació amb altres municipis que l’han implementat i té com a objectiu reduir el nombre de contenidors a la via pública –a la plaça de Catalunya es passarà de set a dos. També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana.

Durant les primeres tres setmanes d’implantació del nou sistema, personal tècnic d’educació ambiental informarà i assessorarà les persones que facin ús dels contenidors intel•ligents. A més, des de l’Ajuntament de Girona s’ha repartit el següent material tant als habitatges com als establiments de la zona: bosses compostables per a la fracció orgànica per a sis mesos; bosses transparents per al rebuig i per als envasos per a sis mesos; bosses de ràfia per al vidre, els envasos i el paper; un imant amb el calendari de les freqüències de recollida de les fraccions; un díptic informatiu; adhesius codificats per identificar els residus, i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors

Així el calendari dels dies és:

  • Dilluns: orgànica i contenidor tèxtil sanitari
  • Dimarts: envasos
  • Dimecres: orgànica/ vidre i contenidor tèxtil sanitari
  • Dijous: paper i cartró
  • Divendres: envasos i contenidor tèxtil sanitari
  • Dissabte: orgànica
  • Diumenge: resta