Naturgy inicia la construcció d’un nou parc eòlic a Catalunya

Amb aquesta instal·lació, la posada en marxa de dos parcs més, l’adquisició de dos més i els projectes d’hibridació, s’assoliran gairebé 250 MW renovables els propers anys

Naturgy ha iniciat la construcció del parc eòlic Tres Termes, a la província de Tarragona, de 30 MW de potència. Aquesta nova instal·lació se suma a la posada en marxa de dos parcs més aquest mateix any i a l’adquisició de dos més, que juntament amb els projectes d’hibridació que està desenvolupant li permetran assolir prop de 250 MW renovables els propers anys a Catalunya.

La companyia invertirà en aquest nou parc, ubicat als municipis de Batea i Vilalba dels Arcs, prop de 40 milions d’euros. La instal·lació tindrà una potència instal·lada de 30 MW i contribuirà a impulsar el desenvolupament de les energies renovables en aquesta Comunitat.

Aquest parc, que es preveu que es connecti a la xarxa el darrer trimestre del 2024, generarà energia renovable equivalent al consum de 26.700 vivendes. La seva producció prevista de 87 GWh/any permetrà desplaçar l’ús d’altres fonts de generació elèctrica convencional, reduint les emissions de CO2 en més de 43.500 tones l’any, equivalent a retirar de la circulació més de 18.000 vehicles.

L’inici de la construcció d’aquest parc, juntament amb la posada en marxa dels parcs de Los Barrancs i Punta Redona, i els projectes d’hibridació en marxa, ens permeten reprendre, després de més d’una dècada, la instal·lació de nova potència renovable a Catalunya», va explicar Jorge Barredo, director general de Renovables, Nous Negocis i Innovació de Naturgy. «Estem fermament compromesos amb Catalunya, on contribuirem a avançar en els objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea», va afegir Barredo.

La construcció d’aquesta nova instal·lació generarà al voltant de 400 llocs de treball directes i indirectes. En el marc de la seva política de potenciar el desenvolupament econòmic i social de totes aquelles zones on és present, Naturgy subcontractarà empreses de la Terra Alta i de la província de Tarragona.

Aquest parc s’unirà als dos ja existents a Catalunya que Naturgy va posar en marxa el primer trimestre de l’any: Els Barrancs (23 MW) i Punta Redona (27 MW), també a Tarragona, que han sumat 50 MW de potència renovable sistema energètic català. Naturgy va invertir prop de 61 milions d’euros a les dues instal·lacions, que generaran l’energia equivalent al consum elèctric anual de prop de 43.000 vivendes. Aquests dos parcs, ubicats a Vilalba dels Arcs, la Pobla Massaluca i Batea, contribuiran a reduir 95.800 tones de CO2 a l’any, cosa que equival a retirar més de 39.000 vehicles de la circulació durant un any.

Amb una producció estimada de més de 150 GWh a l’any, aquestes dues instal·lacions abocaran a la xarxa l’energia equivalent al consum anual de prop de 43.000 vivendes.

Per construir-lo, Naturgy va subcontractar prop de quaranta empreses de la Terra Alta i de la província de Tarragona, i es van generar al voltant de 650 llocs de treballs directes i indirectes.

Desenvolupament de les renovables

Naturgy té previst assolir una potència instal·lada de prop de 250 MW els propers anys, gràcies al nou parc eòlic de Tres Termes i a diversos projectes d’hibridació amb plantes solars.

La companyia opera actualment sis parcs eòlics amb una capacitat instal·lada de 172 MW de potència a Catalunya. A més dels parcs dels Barrancs i Punta Redona, té en funcionament Trucafort (30 MW) i Les Forques II (12 MW), a la província de Tarragona, i Pujalt (48 MW) i Turó del Magre (32 MW), a la de Barcelona, aquests darrers adquirits aquest any al fons d’infraestructures Ardian.

Naturgy està desenvolupant també quatre projectes fotovoltaics més en hibridació amb els parcs eòlics de les Forques II, els Barrancs, Punta Redona i el futur de Tres Termes, que sumaran 70 MW renovables més al sistema energètic català. Té també previst hibridar els parcs de Pujalt i Turó del Magre.

Mesures ambientals

La companyia dissenya totes les seves instal·lacions tenint en compte la seva integració ambiental i paisatgística adequada. Així, a l’entorn de la Terra Alta, ha restituït els terrenys que es van ocupar temporalment durant les obres dels parcs ja construïts i ha dut a terme la plantació d’espècies autòctones, com el Pinus halepensis, la Pistachia lentiscus o el Rosmarinus officinalis, entre d’altres.

La companyia també ha construït dos dipòsits d’incendis amb rampes de sortida d’animals, a partir dels quals se subministrarà aigua a dos abeuradors per a la fauna de la zona; ha instal·lat caixes niu per afavorir la presència d’aus; i ha habilitat basses de recollida d’aigua pluvial per afavorir la població d’amfibis.

Per vetllar per l’espai vital de les parelles d’àliga cuabarrada i real localitzades en àrees properes als parcs, s’ha monitoritzat un exemplar per estudiar-ne els moviments mitjançant radioseguiment GPS des de l’inici de la construcció.

Així mateix, s’han executat els Plans de Mesures de Millora d’Hàbitat consensuats amb el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, entre els quals destaquen la recuperació de superfícies agrícoles i custòdia del territori, la instal·lació de caus artificials de conills, la construcció de punts d’aigua artificials i l’alliberament de preses, així com el tancament de camins i senders oberts en diversos sectors de cria de l’àliga cuabarrada, i la instal·lació de voladors de perdius i d’un colomar.

Transició energètica

En línia amb el seu compromís amb la transició energètica i la descarbonització, Naturgy compta amb 5,7 GW de capacitat instal·lada lliure d’emissions i preveu incorporar-ne 3 GW més fins a finals del 2024.

Les inversions en renovables realitzades en els darrers anys per la companyia confirmen el gir estratègic cap a un mix energètic més sostenible, sense abandonar els objectius fonamentals de creació de valor i creixement per a cadascun dels negocis, així com els objectius en matèria d’ESG. Font: diaridetarragona, pexels-kindel-media-9800117