L’extracció dels llots tòxics de Flix apunt d’acabar

La societat estatal Acuamed ha retirat el 80 per cent dels llots tòxics dipositats fa dècades a l’embassament de Flix i espera que l’extracció finalitzi la tardor, una data que suposa un petit endarreriment sobre la data anunciada l’any passat, quan es va estimar l’acabament dels treballs a la primavera d’ enguany. En tot cas, aquesta obra, considera pionera a nivell mundial pels seus promotors, es tancarà dins el termini previst, abans de l’1 de gener de 2016, ja que l’obra dirigida per Acuamed i executada per FCC té un cost de 165 milions d’euros, dels quals el 70% estan cofinançats per la Unió Europea i d’aquesta manera no es perdrà la subvenció. Del total de fangs retirats fins ara del llit de l’embassament, només un 11 per cent ha requerit el tractament de descontaminació previ al seu trasllat definitiu a l’abocador per trobar-se contaminats per sobre de la normativa vigent, mentre que el projecte preveia una xifra d’entre el 15-20%.
A hores d’ara, més de dos anys després d’haver-se iniciat l’inici de l’extracció, resten per retirar part dels residus situats al lòbul central de la muntanya tòxica. En la seva major part són sediments de compostos volàtils i mercuri, “i no són més perillosos del ja retirats fins ara”, afegeix la responsable de l’obra. La directora del projecte, Azahara Peralta, ha justificat, que en els últims mesos la presència de les esculleres i la retirada de sediments de mida més gran ha disminuït “la producció” i ha produït aturades “esporàdiques” per errades mecàniques. L’augment del riu Ebre en els últims dos mesos, per sobre dels 1.400 m El disseny del recinte tancat es va calcular, per suportar una crescuda de I’Ebre de fins a 3.000 m De fet, la muntanya tòxica que sobresortia en forma de canyars a la riba dreta del pantà ha desaparegut completament. Acuamed insisteix que es tracta d’una “obra única a nivell mundial”, no només per la complexitat dels treballs a executar sinó per tractar-se d’un volum molt elevat de residus contaminants, a l’interior d’un riu, i en un riu d’una gran rellevància per l’activitat humana com l’Ebre La instal·lació més valuosa, sens dubte, és la planta de tractament dels llots, amb un cost de construcció de 50 milions d’euros i equipada amb la tecnologi

Deixa un comentari