Acuamed encarrega a l’empresa pública Tragsa l’extracció pendent de 79.300 metres cúbics de llots tòxics

La societat estatal Acuamed va adjudicar per 44,6 milions d’euros la neteja dels 79.300 metres cúbics de llots tòxics que encara romanen sepultats al fons del llit del riu Ebre, al costat del complex químic ara d’Ercros. El volum suposa prop d’un 10 per cent de tots els llots que s’havien abocat al pantà.

Després de reiterats incompliments de termini i l’escàndol de corrupció d’Acuamed, el nou director general de l’ens, Francisco Javier Baratech, anuncià en una visita a Flix el passat mes d’abril que l’extracció es reprendria a l’estiu de 2017. No ha estat així, un cop més, però finalment els treballs s’han adjudicat i amb ells s’activa el compte enrere per acabar l’obra, convertida en un malson per al municipi i el territori.

L’adjudicació es va realitzar a finals del mes d’octubre a la societat pública Tragsa (Empresa de Transformació Agrària) que, de fet, hauria assumit treballs previs consistents en determinar l’estat del material d’extracció existent al complex químic i quin serà necessari incorporar de nou. De la mateixa manera, s’ha adjudicat també la direcció d’obres del projecte, a l’empresa Inypsa Informes y Proyectos, SA, per un import de 480.937 euros.

Els dos contractes especifiquen que les obres tenen un termini d’entre 18 i 19 mesos, 15 dels quals per a l’execució de l’extracció pendent dels llots i tres més per als treballs de liquidació i redacció del projecte ‘as-built’. En el cas de la direcció d’obres es preveu una pròrroga del contracte fins a un total de 24 mesos. Així les coses, la neteja, que va començar l’any 2013, podria finalitzar el segon semestre de 2019.

Els treballs pendents consisteixen, a grans trets, en la retirada i inertització dels llots tòxics, el desmantellament de les instal·lacions –planta de tractament, depuradora, etc.– aixecades dins el complex químic per a la neteja, el desmantellament del tablestacat que confina al seu interior l’aigua que cal descontaminar, i el segellat definitiu de l’abocador on s’han dipositat en els últims anys els residus ja tractats.

 

Acuamed reprendrà a l’estiu l’extracció pendent dels llots de Flix

La societat estatal rescindeix el contracte amb FCC i ultima un informe de l’equipament necessari per reprendre la neteja L’empresa estatal Acuamed reprendrà a l’estiu els treballs d’extracció dels llots tòxics dipositats al fons del pantà de Flix amb la previsió de completar a finals de 2018 la retirada dels fangs i el desmantellament de la infraestructura necessària per executar l’obra. Així ho va anunciar el director general d’Acuamed, Francisco Javier Baratech, en una reunió a Flix, en la qual informà de les contundents mesures preses per tancar d’un cop el llarguíssim procés de descontaminació. Cal recordar que els nous responsables de l’empresa tenen sobre la taula un informe que constata l’existència de 79.300 metres cúbics de llots tòxics pendents de retirar quan ja s’havia assegurat que els treballs havien acabat. D’aquesta manera, Acuamed va demanar, el passat 23 de febrer, l’autorització al seu Consell d’Administració per rescindir el contracte amb Fomento de Contrucciones y Contratas (FCC) sobre els treballs de descontaminació.
Mentrestant, l’adjudicació a FCC s’ha ampliat 3,5 mesos addicionals amb l’objectiu de fer la rescissió del contracte «de manera ordenada i eficient» i fins a tenir una nova empresa encarregada de la descontaminació dels residus pendents. La nova licitació es preveu que estigui tancada al mes de maig però Baratech calcula que seran necessaris uns mesos més per tornar a disposar de tota la maquinària necessària per reprendre els treballs. En aquest sentit, l’empresa TRAGSA (Empresa de Transformació Agrària) està determinant l’estat del material d’extracció que es manté a les instal·lacions del pantà i quin serà necessari reincorporar de nou –aquest informe estarà llest a finals d’aquest mes d’abril-. També s’ha fet un estudi sobre la «salut» del tablestacat que confina la zona contaminada de l’embassament. Mur en bon estat Baratech ha avançat que els informes previs indiquen un bon funcionament de la protecció catòdica i un bon gruix de les tablestaques. Hem d’exigir al contractista que compleixi el seu contracte

L’extracció dels llots tòxics de Flix apunt d’acabar

La societat estatal Acuamed ha retirat el 80 per cent dels llots tòxics dipositats fa dècades a l’embassament de Flix i espera que l’extracció finalitzi la tardor, una data que suposa un petit endarreriment sobre la data anunciada l’any passat, quan es va estimar l’acabament dels treballs a la primavera d’ enguany. En tot cas, aquesta obra, considera pionera a nivell mundial pels seus promotors, es tancarà dins el termini previst, abans de l’1 de gener de 2016, ja que l’obra dirigida per Acuamed i executada per FCC té un cost de 165 milions d’euros, dels quals el 70% estan cofinançats per la Unió Europea i d’aquesta manera no es perdrà la subvenció. Del total de fangs retirats fins ara del llit de l’embassament, només un 11 per cent ha requerit el tractament de descontaminació previ al seu trasllat definitiu a l’abocador per trobar-se contaminats per sobre de la normativa vigent, mentre que el projecte preveia una xifra d’entre el 15-20%.
A hores d’ara, més de dos anys després d’haver-se iniciat l’inici de l’extracció, resten per retirar part dels residus situats al lòbul central de la muntanya tòxica. En la seva major part són sediments de compostos volàtils i mercuri, “i no són més perillosos del ja retirats fins ara”, afegeix la responsable de l’obra. La directora del projecte, Azahara Peralta, ha justificat, que en els últims mesos la presència de les esculleres i la retirada de sediments de mida més gran ha disminuït “la producció” i ha produït aturades “esporàdiques” per errades mecàniques. L’augment del riu Ebre en els últims dos mesos, per sobre dels 1.400 m El disseny del recinte tancat es va calcular, per suportar una crescuda de I’Ebre de fins a 3.000 m De fet, la muntanya tòxica que sobresortia en forma de canyars a la riba dreta del pantà ha desaparegut completament. Acuamed insisteix que es tracta d’una “obra única a nivell mundial”, no només per la complexitat dels treballs a executar sinó per tractar-se d’un volum molt elevat de residus contaminants, a l’interior d’un riu, i en un riu d’una gran rellevància per l’activitat humana com l’Ebre La instal·lació més valuosa, sens dubte, és la planta de tractament dels llots, amb un cost de construcció de 50 milions d’euros i equipada amb la tecnologi