La dessalinització de l’aigua de mar, un recurs imprescindible de cara al futur

Una empresa noruega ha patentat una dessaladora submergible a grans profunditats que converteix l’aigua de mar en aigua dolça per al consum humà consumint menys energia. A Vilanova i la Geltrú, una empresa dissenya i fabrica dessaladores per a vaixells i està notant un interès creixent d’ajuntaments i hotels per disposar d’aquestes plantes.

Aquesta màquina consumeix menys energia que una dessaladora situada a terra. Utilitza un procés de filtratge de l’aigua per osmosi inversa, com les altres dessaladores, que en separa la sal i altres minerals. Però és més eficient energèticament perquè a 400 metes de profunditat, l’aigua ja entra a les membranes a alta pressió. Com s’utilitza la pressió hidrostàtica, es pot estalviar energia, i s’estalvia entre un 30 i 40%. Depèn una mica de la salinitat, la temperatura…

L’estació dessalinitzadora, unida a terra per una canonada, és capaç de generar 50.000 metres cúbics d’aigua al dia, suficients per abastir 400.000 persones.

Segons dades de l’Institut de Recursos Mundials, el 2050 un terç del producte interior brut del món estarà exposat a l’estrès hídric. Actualment hi ha mil milions de persones que depenen de la dessalinització d’una manera o altra i la necessitat d’aigua dessalinitzada està augmentant dràsticament.

Aquí, la situació d’excepcionalitat per la sequera continua comportant restriccions a molt municipis. Això en els ports, també està afectant el subministrament d’aigua potable als vaixells, per això una empresa de Vilanova i la Geltrú dissenya i fabrica potabilitzadores per a embarcacions. Disposar d’aquests aparells de dessalinització els permet no haver de carregar aigua al port i, per tant, no patir restriccions.

La dessalinització baixa d’una manera dràstica i es pot obtenir una aigua que és pràcticament aigua de reg, aquesta aigua es pot servir per dutxes o, en grans vaixells, la fan servir per serveis. Font: ccma.cat, pexels-kellie-churchman-371878-1001682