La CNMC demana revisar la retribució del transport de gas de cara a 2021 perquè ara supera l’11%

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) considera que s’ha de revisar la retribució de l’activitat del transport de gas per al proper període regulador, que començarà el 2021.

En l’actualitat la retribució financera sobre el valor net dels actius de transport és superior a l’11% i representa, aproximadament, un 28% dels costos regulats del sector gasista.

La CNMC fa aquestes consideracions en l’informe d’anàlisi econòmica-financer de les principals empreses de transport del sector gasista del període 2013-2016, publicat el dijous passat.

Competència analitza les cinc principals empreses de transport de gas (Enagás Transport, Enagás Transport del Nord, Gas Extremadura Transportista, Gas Natural Transport SDG, i Redexis Infraestructures), que representen gairebé el 92% de la retribució reconeguda a l’activitat (826 milions de euros).

L’informe permet valorar l’impacte en els comptes anuals de les empreses de transport dels canvis introduïts en el marc retributiu de l’activitat pel Reial decret llei 8/2014 i la Llei 18/2014.

Durant el període 2013-2016 l’actiu total d’aquestes empreses es va incrementar lleugerament, amb un augment anual mitjana del 2,0% i un creixement global del 4,3%. L’import net de la xifra de negocis es va reduir en aquests anys i les despeses d’explotació van baixar un 16,1%. El resultat net de l’exercici es va mantenir pràcticament constant per al conjunt d’empreses, si bé va augmentar en el cas d’Enagás Transport.

En general, Competència s’observa una evolució favorable de les ràtios d’endeutament durant aquest període. Així mateix, i malgrat la revisió a la baixa de la retribució regulada del transport que va tenir lloc el 2014, la CNMC entén que les ràtios per al conjunt de l’activitat i en particular per Enagas Transport són “folgats” per a una activitat considerada de baix risc i, addicionalment, “superiors als d’altres activitats regulades comparables”.

Per això, la CNMC recomana l’establiment normatiu de límits de palanquejament adequats per a les activitats regulades i revisar el marc retributiu de l’activitat de transport de gas.

En concret, Competència advoca per revisar la taxa de retribució financera que s’aplica a aquesta activitat per adequar-la als principis establerts en la Llei 18/2014, amb l’objectiu d’arribar al “adequat equilibri econòmic-financer del sistema gasista i en benefici dels consumidors”.

font:elperiodicodelaenergia