Espanya fa un pas més per albergar el projecte de fusió nuclear europeu IFMIF-DONES

Espanya fa un altre pas més per a albergar a Granada el projecte de fusió nuclear europeu més important després del ITER. El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i la Universitat de Granada van celebrar aquesta setmana, a través de mitjans telemàtics, la primera reunió del grup de treball per al llicenciament de el projecte The International Fusion Materials Irradiation Facility – Demo Oriented Neutron Source (IFMIF-DONES). Aquest projecte té com a principal objectiu el desenvolupament i qualificació de materials per als futurs reactors de fusió nuclear per confinament magnètic.

Durant el transcurs d’aquesta reunió tècnica es va evidenciar el paper de IFMIF- DONES en la recerca en fusió, es va presentar l’estat actual de el projecte i les principals activitats relacionades amb els estudis de seguretat de la instal·lació, així com els aspectes més rellevants a tenir en compte per a la seva llicenciament radiològic.

L’últim avanç al voltant d’aquest projecte va ser l’aprovació, per part de Consell de Ministres el passat 26 de maig, de la constitució d’un consorci entre el Ministeri de Ciència i Innovació i la Junta d’Andalusia que permeti desenvolupar les activitats del procés de la candidatura espanyola (liderada pel CIEMAT) per a albergar la font de neutrons IFMIF-DONES.

Espanya manté d’aquesta manera la seva aposta perquè aquest projecte s’instal·li a Granada, una iniciativa conjunta d’Espanya i Croàcia que compta amb l’aval de el Programa de Fusió Europeu.

A aquesta primera jornada de treball li succeiran nombroses trobades entre les institucions involucrades per avançar en el llicenciament de la instal·lació. En aquesta ocasió la delegació de l’organisme regulador, CSN, ha estat encapçalada pel seu president Josep Maria Serena i Sender, i els consellers Francisco Castejón i Elvira Romera -president i vicepresidenta, respectivament, del Comitè d’Enllaç CSN-IFIMIF-dones-. Per part del CIEMAT han participat Àngel Ibarra i Francisco Martín-Fuertes, director tècnic i responsable de seguretat de IFMIF-DONES; i, en representació de la Universitat de Granada, han assistit Enrique Herrera, vicerector d’Investigació i Transferència, i Antonio Peña, director de l’Oficina per a la Implementació de IFMIF-DONES. Font:elperiodicodelaenergia