Ercros ha iniciat la caracterització de sòls en 4 possibles punts d’abocament de residus històrics a Flix

van ser aturats el divendres 21, a l’espera que la subcomissió de sòls donés el vistiplau al pla d’investigació. Aquest informe es va encarregar després que l’Ajuntament de Flix identifiqués cinc punts ubicats en terrenys propietat d’Ercros, on tenia indicis de que s’havien depositat residus històrics procedents de l’activitat de la fàbrica. En un primer moment, Ercros, sota la supervisió de l’ARC, va constatar que en un d’aquests cinc punts (un antic refugi de la guerra) no hi havia cap residu, i tampoc hi havia indicis que n’hi hagués hagut mai. Per tal de poder determinar, o descartar, la presència de residus en els quatre punts restants, Ercros ha començat a executar els treballs d’investigació d’acord amb el pla. Amb aquesta finalitat, Ercros ha contractat, entre d’altres, les empreses especialitzades en remediació de sòls, Suez Environnement-Sita i Ferrovial, i els mitjans adequats, tals com màquines retroexcavadores i equipaments de sondejos. A mesura que Ercros va obtenint resultats, com a conseqüència dels treballs efectuats, els va presentant a l’ARC, perquè determini, si és el cas, les actuacions que correspon dur a terme en cada moment. Aquesta activitat posa de manifest els beneficis derivats de la col·laboració coordinada entre tres actors claus al voltant de la fàbrica de Flix: l’Ajuntament del municipi, l’administració reguladora (l’ARC) i l’empresa propietària dels terrenys (Ercros). Paral·lelament,

Deixa un comentari