Els resultats de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire segueixen estant per sota dels límits recomanats

L’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona impulsat per Repsol incrementa el control dels compostos orgànics volàtils (COV’s) en tots els municipis del polígon Nord durant el primer semestre de 2019. Els resultats provisionals dels mesuraments realitzats en els sis primers mesos de l’any han servit per constatar que totes les immissions segueixen per sota dels límits legals i de referència.

En aquesta ocasió, l’anàlisi de COV s’ha ampliat a 65 compostos diferents, fruit de l’ampliació de les anàlisis gràcies a l’experiència adquirida en aquest segon any de funcionament. Els mesuraments s’han realitzat en 8 punts del perímetre de Repsol Petróleo i Repsol Química i en altres 12 punts, repartits en 8 municipis al voltant del polígon nord -El Morell (2 captadors), La Pobla de Mafumet, Constantí (2), Puigdelfí, Vilallonga, Alcover, Valls, Sant Salvador (Tarragona) i punts de la ciutat de Tarragona (2)-. Tal i com es va fer a l’estudi de 2018, per obtenir elements comparatius, també s’han realitzat mesuraments a Prades, Reus i a Barcelona, com a exemples d’atmosferes rurals i urbanes, allunyades dels polígons industrials del Camp de Tarragona. Concretament, les comparatives donen molt millors resultats al Camp de Tarragona que a Barcelona.

L’avaluació d’aquests sis primers mesos de 2019 permet concloure que la qualitat de l’aire de les poblacions del Camp de Tarragona és bona, tots els punts presenten valors per sota dels límits legals i de referència, fins i tot aquells municipis més propers als polígons industrials.

Un dels components analitzat amb més detall és el benzè. En cap dels punts analitzats, tant els del perímetre industrial com en les poblacions, se superen els límits mitjans de 5 µg/m3, valor límit d’immissió que estableix el Real Decreto 102/2011.

Malgrat que no està legislat a Europa, ni Espanya ni a la CCAA de Catalunya, també s’ha posat especial atenció al control de les immissions del butadiè. Els seus valors mitjans no superen, en cap dels punt mesurats, els 2 µg/m3, de la legislació ambiental de referencia de Canadà, encara que s’aprecia la seva presencia en les poblacions properes.

A banda dels mesuraments del polígon Nord, Repsol va iniciar el març de 2019 els mesuraments a punt del polígon sud i als municipis del seu entorn, resultats que es coneixeran a finals de 2019, coincidint amb el balanç anual del polígon nord. En el cas del polígon industrial Sud, s’avalua la qualitat de l’aire de 11 nous punts  Vila-seca i La Pineda (5), La Canonja, barris de Tarragona (Camp Clar, Bonavista, Torreforta) i altres punts de la ciutat de Tarragona (Universitat laboral, El Serrallo).

Els treballs impulsats per Repsol i realitzats per Eurecat en el marc de l’Informe-Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona de l’Institut Cerdà donen resposta a la demanda social d’informació sobre la qualitat de l’aire a l’entorn de les plantes químiques al Camp de Tarragona. La voluntat de la companyia és liderar des del punt de vista ambiental, científic i acadèmic el coneixement de tots els components orgànics volàtils i poder planificar d’aquesta manera totes les accions de millora de control de les emissions, malgrat estiguin per sota del límits establerts per les administracions. Font: aeqt