Els nous projectes eòlics suposaran 237,8 MEUR per als municipis catalans, segons EolicCat

L’associació també calcula que es crearan 218 llocs de treball permanents durant un període mínim de 25 anys

L’Associació Eòlica de Catalunya, EolicCat, estima que els parcs eòlics que la Ponència d’Energies Renovables ha declarat viables suposaran 237,8 MEUR per als municipis on s’instal·lin, durant els 25 anys de vida útils. Aquesta xifra comptabilitza els ingressos en impostos que recaptaran els ajuntaments (ICIO, IAE i BICE) i el lloguer dels terrenys on s’instal·lin els aerogeneradors. A més, EolicCat calcula que els nous parcs també crearan 218 llocs de treball permanents per a l’operació i el manteniment de les instal·lacions durant un mínim de 25 anys. Els emplaçaments declarats viables per a la Ponència sumen 231 aerogeneradors i una potència de 1.088,7 MW, que aportaran, de ser finalment aprovats, una producció elèctrica de 3.266,1 GWh.

Segons EolicCat, els municipis de la Segarra seran els que més ingressos rebin durant aquest període de 25 anys, 100,3 milions d’euros; seguits pels de l’Anoia (44,2 milions d’euros), la Ribera d’Ebre (31,3 milions), la Conca de Barberà (25,6 milions d’euros), el Solsonès (14,4 milions), la Terra Alta (13,8 milions d’euros), el Baix Camp (4,6 milions) i, finalment, els municipis del Baix Ebre (3,6 milions d’euros). A més d’aquests 237,8 milions, l’associació que agrupa les empreses eòliques que operen a Catalunya, estima que els guanys derivats per aquestes comarques implicaran 218 llocs de treball permanents per a l’operació i el manteniment de les instal·lacions durant un mínim de 25 anys. Els llocs de treball qualificats tenen una retribució total que suma 5,2 milions d’euros anuals, més 1,7 milions d’euros en les corresponents aportacions anuals a la Seguretat Social, segons EolicCat. Altrament, l’associació d’empreses calcula que l’impacte econòmic derivat de la construcció dels parcs, durant els dos anys i mig d’instal·lació, serà de 270 llocs de treball, amb 4,92 milions d’euros en salaris anuals. El disseny i la fabricació d’equips i components implicaria a 650 persones i uns ingressos de 12,3 milions d’euros, amb unes aportacions a la Seguretat Social de 4 milions d’euros, segons EolicCat.

Els emplaçaments declarats viables per la Ponència d’Energies Renovables sumen 231 aerogeneradors i una potència de 1.088,7 MW, que aportaran, de ser finalment aprovats, una producció elèctrica de 3.266,1 GWh. EolicCat assegura que aquest increment del 120% de generació anual habitual dels parcs eòlics en funcionament a Catalunya, reduirà les emissions de CO2 a l’atmosfera en 1,3 milions de tones anuals si substitueix generació elèctrica cremant gas fòssil en cicles combinats, i aportarà 146,9 milions d’euros al PIB català per la facturació elèctrica a la xarxa. Font:elmon.cat