Covestro inaugura el seu nou hub logístic a Tarragona

A principis d’any el fabricant de materials Covestro anunciava la incorporació d’un centre logístic de distribució d’àcid clorhídric a la seva site de Tarragona, que avui ha iniciat les seves activitats amb l’arribada del primer tren transportant producte des d’Alemanya a les instal·lacions locals. El nou centre, pel que s’ha destinat una inversió de prop de 3 milions d’euros, servirà en un primer moment per satisfer la demanda d’àcid clorhídric a Espanya, encara que no es descarta en que en futur pugui servir per la distribució d’altres mercaderies.

Andrea Firenze, Director General de Covestro a España, afirma que: “La puesta en marcha de este nuevo hub refuerza nuestro compromiso con el mercado español. A través de esta nueva vía logística, eficiente y sostenible, Covestro refuerza su ya hoy en día excelente posición europea generando nuevo valor añadido para sus clientes”.

El hub representa també una aposta de la companyia pel Corredor del Mediterrani. En aquest sentit, cal destacar la visita realitzada per Juan Barios, Coordinador del Corredor Mediterráneo, a les instal·lacions de Covestro i, en concret al centre logístic. Durant la trobada, Andrea Firenze destacà la importància de les millores anunciades recentment. Aquestes mesures ajudaran a millorar la competitivitat de les empreses de la zona: “La no existencia de un tercer carril supone un incremento de costes de inversión y logísticos, entre otros. La extensión del Corredor Mediterráneo es, por tanto, un factor vital para el desarrollo empresarial del polígono industrial de Tarragona, además de favorecer la igualdad en materia de competitividad internacional”.

Actualment, Covestro manté una posició de lideratge en el mercat d’àcid clorhídric. Amb la incorporació del nou centre, la companyia espera consolidar el seu posicionament i satisfer la demanda del producte, una solució que s’utilitza en diverses aplicacions com el tractament de metalls, d’aigües, en química bàsica i en detergència.

El hub logístic importarà el producte d’altres plantes de Covestro a Alemanya fins a Tarragona, des d’on es portarà a cap la seva distribució. D’acord amb la seva política de sostenibilitat, Covestro ha optat per portar a cap el transport d’àcid clorhídric al nou centre per tren, reduint així les emissions de CO2. La freqüència dels trens s’adaptarà a les necessitats del mercat.

En línia amb la seva política corporativa, Covestro aposta per la innovació i la sostenibilitat, aplicant-les tant en els seus productes com en els seus processos productius. “El futuro de nuestras instalaciones pasa por la optimización continua de los procesos de producción y la energía, así como por la incorporación de las mejores prácticas en materia de seguridad y protección del medio ambiente”, senyala Andrea Firenze.

Covestro compta amb dos centres a España que actualment que tenen a unes 330 persones. El site de Covestro a Barcelona (Zona Franca) es dedica a la fabricació de resines i la producció de revestiments, tractaments tèxtils i de teixits, dispersions acríliques i poliuretans. A Tarragona Covestro compta amb un centre de MDI, una casa de sistemes de poliuretà i instal·lacions de infraestructures que també estan disponibles per altres empreses del parc químic. El MDI és un producte previ a la fabricació de espumes rígides, que s’utilitza com aïllament en refrigeradores, així com en edificis

 

 

Font: aeqt