Clariant invertirà 5,2 milions en una nova planta a Tarragona

La indústria química actual està buscant contínuament el disseny de productes i processos sostenibles, des de l’eficiència energètica, la reducció de la generació de residus i l’ocupació de matèries primeres renovables.
Per Clariant la sostenibilitat suposa la creació de valor econòmic, social i mediambiental tant per la pròpia companyia com per als clients i la societat en general, mitjançant la gestió sostenible dels nostres processos i el lliurament de productes i solucions sostenibles.
Un dels productes en què està treballant Clariant és l’obtenció d’esqualè per a aplicacions cosmètiques. L’esqualè és una molècula natural, descoberta en 1906 pel Dr. Mitsumaru Tsujimoto en l’oli de fetge de tauró, que intervé en la síntesi del colesterol en animals, plantes i humans. En l’home, l’esqualè es produeix en el fetge, però se li pot trobar a la pell i al teixit adipós principalment. A causa de que és una molècula natural present en el nostre cos i de la gran afinitat amb la pell, la indústria cosmètica s’ha fixat en ella per utilitzar-la com a ingredient en gran varietat de productes com cremes facials, sèrums regenerants, locions corporals, cremes reparadores …
El esqualè s’ha obtingut tradicionalment a partir de l’oli de peix, especialment del de fetge de tauró, que és l’oli natural en què més abunda. El esqualè d’origen animal no es pot considerar una font sostenible ja que per aconseguir una tona es necessiten aproximadament uns 3.000 fetges de tauró.
Altres olis vegetals, com l’oli d’oliva, també contenen esqualè, però en quantitats tan petites, inferiors al 0,1%, que fan molt difícil la seva extracció a nivell industrial.
La recol·lecció de l’oliva es realitza a mitjans o finals de novembre. Les olives recollides es molturen per mitjans físics en els molins o trulls, quan l’oli obtingut té una baixa acidesa i pocs defectes s’obtenen les qualitats “verge extra” i “verge” que són aptes per al consum alimentari. L’oli que no és apte per al consum humà, conegut com oli llampant, ha de ser tractat en una refineria per a la seva posterior barreja amb olis “extra verges” o “verges” donant lloc a la qualitat “oli d’oliva”. En el procés de refinament de l’oli d’oliva, en el pas conegut com desodorització, es genera un subproducte anomenat destil·lats desodoritzats de l’oli d’oliva (DOD) que conté aproximadament 10% de esqualè.
El DOD és la matèria primera del procés de la nova planta de producció que està construint Clariant per a l’obtenció d’esqualè i la seva posterior transformació en escualà a Tarragona. Amb una inversió de 5,2 milions d’euros, la capacitat d’obtenció de esqualè / escualà serà de 300 tones anuals.
En concentrar majoritàriament la producció d’oli d’oliva a la zona de la mediterrània, sent Espanya el principal país productor, fa del centre de producció de Clariant a Tarragona el més atractiu dins de la companyia per instal·lar aquesta activitat.
El procés d’extracció de l’esqualè a partir del DOD d’oliva requereix de diverses etapes que inclouen una reacció química i diverses separacions físiques per aconseguir al final una puresa major del 90%. Finalment, si el que es vol obtenir és el escualà es precisa d’una etapa addicional d’hidrogenació.
La nova inversió de Clariant a Tarragona disposarà a més d’una petita instal·lació per preparar formulacions que continguin esqualè, escualà i / o olis d’origen vegetal, totes elles orientades al sector cosmètic sota la marca comercial PLANTASENS®.

font:aeqt