Inovyn finalitza la inversió per importar dicloretà a Martorell

La setmana passada, INOVYN va anunciar la finalització de la inversió per a importació de dicloretà a la seva fàbrica de Martorell (Espanya).

Aquest Projecte assegura el subministrament de dicloretà a la Planta, amb importacions realitzades a través del port de Barcelona. D’aquesta manera, INOVYN mantindrà la seva actual capacitat de producció de VCM i PVC després de desembre de 2017. L’actual sala de cèl·lules de clor basada en la tecnologia de mercuri pararà la seva producció d’acord amb el que estableix la Directiva d’Emissions Industrials.

INOVYN continua analitzant la competitivitat d’un possible Projecte de conversió de la Sala Cèl·lules de la Planta.

Filipe Constant, Business Director d’INOVYN, comenta: “Estem dialogant amb les autoritats espanyoles per assegurar la competitivitat a llarg termini de les operacions de la planta de Martorell, en un context d’elevats costos de l’energia per a les indústries electrointensives com INOVYN”.

“La principal decisió que cal prendre a la Planta és sobre la inversió en una nova sala de cèl·lules de membranes, i depèn en gran mesura de la futura competitivitat dels seus costos d’energia i matèries primeres. Una inversió en aquest sentit seria molt beneficiosa ja que asseguraria la producció a nivell nacional d’importants matèries primeres per al sector industrial que, en cas contrari, passaria a dependre de manera important de les importacions “.

“En tot cas, la finalització del nostre Projecte d’inversió de importació de dicloretà és una mostra del nostre compromís amb el mercat de PVC a la península Ibèrica”.

font: aeqt