Vila-seca, finalista en els premis Ciutat Sostenible en la categoria d’aigua

El municipi va rebre un reconeixement del Ministeri de Medi Ambient per l’optimització dels recursos hídrics i l’estalvi en el consum d’aigua

El municipi de Vila-seca, de la mateixa manera que la resta de poblacions de la conca mediterrània, té l’aigua com a recurs escàs. Durant els mesos d’estiu, la població es triplica en tractar d’una de les destinacions turístiques més importants de la Costa Daurada. En aquests mesos, l’aigua es converteix en un factor limitat, coincidint amb el moment en què les plantes requereixen d’unes majors necessitats hídriques per créixer i desenvolupar-se.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Vila-seca hagi adoptat mesures per obtenir una major eficiència en l’ús de l’aigua consumida tant a nivell domèstic com municipal i també a la petita indústria. De fet, l’any passat Vila-seca va ser finalista als Premis Ciutat Sostenible que convoca el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a l’optimització de l’aprofitament dels recursos hídrics, amb la construcció d’una anella d’aigua no potable per el reg dels espais públics i neteja viària.

Les principals línies d’actuació dutes a terme per l’Ajuntament en matèria d’aigua van ser les següents:

a. Fort i continuada inversió en la renovació de les instal·lacions de conducció.
b. Interconnexió de tota la xarxa dels municipis de Salou i Vila-seca i dels pous amb la mateixa, a fi d’optimitzar, garantir i diversificar el subministrament.
c. Interconnexió de la xarxa de Vila-seca i Salou amb la de Reus per a la utilització d’aigua del pantà i adquisició de cabals d’aquest pantà.
d. Col·laboració en la instal·lació del sistema terciari en l’EDAR per poder disposar d’aigües residuals depurades pels usos no potables.
e. Obtenció de la concessió d’aigua depurada per a usos no potables.
f. Inversió en la construcció d’una xarxa separativa d’aigua per a reg dels espais verds i neteja viària.
g. Manteniment del model urbanístic de ciutat compacta que afavoreix l’eficiència i eficàcia en el subministrament i consum d’aigua.
h. Campanya educativa escolar per donar a conèixer la realitat de la gestió de l’aigua.

D’aquestes actuacions, destaquen sobretot dos projectes que generen estalvi en l’aigua per a reg de parcs i jardins. Els parcs i jardins del nucli de Vila-seca i el Raval de la Mar es reguen amb aigua no potable del freàtic i el parc de la Torre de Dolça amb aigua reciclada procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vila-seca / Salou. Amb aquestes actuacions es disposa de major dotació d’aigua potable per a futures necessitats.