Un nou asfalt capaç de descontaminar el centre de Madrid

El tractament que es diu nòxer i s’aplica de manera experimental al districte de Moncloa-Aravaca té la capacitat d’eliminar la pol·lució produïda per 3.330 vehicles en un any i equival a plantar 250.000 arbres.  

La lluita contra la contaminació al centre de Madrid es baralla per tots els flancs: per aire i, ara també, per terra. A més de restringir l’accés al centre als vehicles que més emissions produeixen de manera progressiva, l’Ajuntament de Madrid ha aprofitat les obres per millorar l’accessibilitat al centre de la capital per incloure un tractament descontaminant al nou paviment. Aquest tractament Es diu nòxer, i asseguren que és capaç d’absorbir el fum dels tubs d’escapament, això sí, en dies amb molta llum, i s’hi està asfaltant els carrers de Madrid, cosa que converteix la capital primera ciutat espanyola a fer-lo servir. L’Ajuntament de Madrid experimenta els beneficis d’un nou tipus d’asfalt. Segons ha explicat la delegada d’Obres madrilenya, Paz González, el nòxer conté òxid de titani i és capaç del 90% dels contaminants en dies assolellats i el 70% els dies amb menys llum. Segons els càlculs del fabricant d’aquest compost, deu litres d’aquesta pel·lícula aplicada sobre l’asfalt tenen capacitat per eliminar la pol·lució produïda per vint vehicles en un any. O el que és el mateix, seria equivalent a la plantació de 1.500 arbres a la zona.

L’explicació tècnica és que “la utilització d’aquest component a la part porosa del betum exerceix una reacció de fotocatàlisi sota l’acció dels raigs ultraviolats, el resultat dels quals és l’eliminació dels òxids de nitrogen” que emeten els cotxes. González ha assenyalat que aquest tipus d’asfalt, que té un preu similar al convencional, s’ha provat, de manera experimental, a tres ciutats europees, París, Londres i Milà, on ha demostrat la seva capacitat d’anul·lar els contaminants procedents dels tubs de escapament dels vehicles en condicions de gran lluminositat.

L’Ajuntament de la capital vol comprovar-ne les propietats i, si les avaluacions constaten que així és, aplicar-lo de manera generalitzada a tota la ciutat.

Pioner a Espanya

El president de l’Associació Ibèrica de Fotocatàlisi destaca que a Espanya es va començar a aplicar aquest tractament a l’Ajuntament de Madrid, en concret, el 2008 al carrer de Martín de los Heros, al costat de la plaça d’Espanya. «Al Japó es porten fent servir des dels anys 70. Per sort, a Espanya en els últims deu anys hi ha hagut una revolució molt gran», destaca el president de l’associació. El seu ús encareix el pressupost dels treballs de repavimentació i aquest ha estat el principal obstacle que n’ha alentit la implementació als carrers de la capital i d’altres ciutats espanyoles. Tot i així, diverses zones dels districtes de Villaverde i Chamberí ja compten amb aquest tipus de tractament. També s’ha aplicat al carril bici de la Gran Via d’Hortalesa. «En els contractes públics successius per executar l’operació asfalt ja s’inclou als plecs tècnics l’aplicació d’aquestes tècniques, per la qual cosa de manera progressiva en els propers anys és possible que arribi a tota la ciutat», indica l’expert.

A Gran Via i hospitals

A més del paviment, les propietats purificadores també es poden aplicar a façanes d’edificis i a interiors. «A la Gran Via hi ha cinc immobles, la majoria són grans hotels, que tenen aquest tractament a la seva pintura exterior», assenyala el President de l’Associació, que afegeix que també es pot utilitzar a cobertes, voreres de vianants i a interiors amb el mateix efecte purificador. Tant és així que moltes clíniques privades del sector sanitari han començat a implementar-ho als seus centres hospitalaris. Per les seves propietats, que s’activen fins i tot amb llum artificial, permeten eliminar la contaminació a interiors i frenen la propagació de bacteris.

Minimitzar el soroll

A més d’aquest material, en aquesta edició s’utilitzarà a l’A-5 una barreja bituminosa calenta a la qual s’hi afegeix el cautxú procedent d’uns 41.000 pneumàtics en desús. El seu objectiu és minimitzar el soroll dels vehicles. Aquesta barreja s’utilitzarà sobre 90.925 metres quadrats de superfície viària (entre els punts quilomètrics 3, 6 i 7) i permetrà una reducció dels nivells acústics produïts pel rodament de 3 a 5 decibels. Madrid pavimenta Madrid inclou aquest any la renovació de 225.925 metres quadrats de calçades dels 21 districtes de la ciutat; una operació que afectarà 49 carrers, més aquesta gran artèria de connexió de la ciutat que és l’A-5, en què s’utilitzaran 26.600 tones d’asfalt, amb un cost de 4.079.008 euros. Des que va començar l’operació Madrid pavimenta Madrid el 21 de juliol, s’han renovat els paviments de 27 carrers i falten per finalitzar la renovació de 22 més, a més de l’A-5. En total, des de l’inici d’aquest tipus de programes el 2003 i quan finalitzin les obres executades i iniciades aquest any 2008, s’hauran millorat més de 4,6 milions de metres quadrats entre calçades i voreres, fet que suposarà la renovació de paviments a 1.232 carrers de la ciutat. Font:abc.es, elpaís.es, pixabay