Repsol impulsa una experiència pilot per mesurar i gestionar la qualitat de l’aire al llarg de tot l’any al Camp de Tarragona

L’EURECAT i la companyia han desenvolupat una metodologia que es posarà a disposició de tots els agents implicats en la gestió de la qualitat de l’aire.

El treball que s’ha dut a terme al llarg d’un any i que en una primera fase finalitzarà al desembre visualitza la millora dels components orgànics volàtils en la qualitat de l’aire i el fet que tots els paràmetres mesurats estan per sota dels mínims establerts.

Repsol, conscient de la creixent demanda social per gestionar i garantir la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, ha impulsat una experiència pilot per mesurar els components volàtils orgànics i fer un seguiment constant de la qualitat de l’aire. L’experiència, que s’ha dut a terme amb la participació tècnica de l’EURECAT i de l’Institut Cerdà, ha permès aplicar i comprovar la validesa d’una nova metodologia que es posarà al servei i es cedirà lliurement a tots els agents implicats en la gestió de la qualitat de l’aire i especialment als ajuntaments interessats.

Al llarg d’un any sencer i mitjançant 20 mesuradors rotatius i la tècnica de la cromatografia, per primera vegada s’ha pogut visualitzar la qualitat de l’aire en tot l’àmbit del camp de Tarragona. En aquesta primera fase del treball, que es clourà a final d’any, ja s’ha fet un seguiment exhaustiu dels nivells de butadiè i els resultats indiquen quantitats no rellevants molt allunyades de les referències disponibles, especialment allà on s’havia concentrat el focus de preocupació com és el cas dels ajuntaments de Constantí i el Morell (veure gràfic annex).

Els resultats provisionals de l’estudi s’han presentat avui a la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona amb l’objectiu que es segueixi avançant en un model de gestió estable de la qualitat de l’aire, accessible a tothom i totalment transparent. La nova metodologia permet incorporar l’anàlisi de tants components orgànics volàtils com es vulgui.

Davant els representants de la Taula de la Qualitat de l’Aire, la direcció de REPSOL ha mostrat la seva satisfacció pels resultats assolits que considera que són fruit de les múltiples inversions dutes a terme els darrers anys al complex químic. En concret, en els darrers cinc anys s’han invertit un total de 50 milions d’euros en millores ambientals

Alerta pels valors de butadiè a la zona d’ El Morell, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del Camp

Després de conèixer els resultats de l’estudi que revela que els nivells d’1,3 butadiè, contaminant derivat del petroli que és cancerigen,
superen per deu els límits de qualitat de l’aire admesos a la zona del Morell, Perafort-Puigdelfí, Repsol es reunirà amb la Plataforma ecologista Cel Net per prendre mesures que redueixin les emissions després de l’anàlisi. Tot i que el butadiè no està limitat per llei, Repsol aplica la normativa de salut laboral i té en compte l’exposició del personal a aquest component que, segons asseguren és “mínima”, per el que els sorprèn que en l’exterior sigui més gran. Recordem que aquest compost està registrat com a cancerigen per l’Agència Internacional d’Investigació Contra el Càncer (IARC) Aquest estudi, tal i com ja en vàrem parlar en una publicació el passat mes de febrer, va ser elaborat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en els municipis de Constantí, El Morell, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del Camp entre desembre de 2012 i maig de 2014 d’aquestes localitats a petició de les mateixes En aquest estudi es van analitzar compostos orgànics volàtils (VOC) i compostos aromàtics (PAH), dels quals la Generalitat només avalua 16 que exigeix ??la UE -el benzè-, que també supera el llindar permès: “Si només es controlen un o dos compostos passa això que el que no es controla no existeix”, va criticar Xavier Roca, el director tècnic del laboratori; que veu una mancança important de control en zones amb fortes emissions. L’estudi detecta que, juntament al butadiè, el benzè i el benzopirè també superen els límits, però el departament ha expressat que en els seus sis punts de control –únicament de benzè- “no s’ha detectat cap superació del valor límit per a aquest contaminant des la seva entrada en vigor”. El director tècnic en declaracions a Europa Press, sics-scarpe-uomo
sics-gel-nimbus-uomo.html”asics gel nimbus uomo<
Durant el primer semestre d’aquest any, s’ analitzarà “el mètode més adequat” per avaluar el butadiè; es buscaran les ubicacions més idònies per a la seva determinació,
i s’iniciaran actuacions per implantar sistemes de mesura, que s’instal·laran durant el segon semestre de2015.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo S.A

En el marc de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, constituïda el passat mes de juliol i amb l’objectiu de posar al dia els permisos ambientals, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo S.A, situada als municipis de la Pobla de Mafumet, Constantí i Perafort.
D’aquesta manera, han autoritzat l’adequació de la planta d’olefines per maximitzar l’alimentació amb propà, un canvi considerat ambientalment no substancial, tot i això, el projecte presentat no suposa la instal·lació de cap nou focus ni l’increment de les emissions de cap dels existents ni de les torxes. Tal com ha explicat el govern, l’actualització de l’autorització forma part de l’aposta de futur del Govern de la Generalitat pel Camp de Tarragona, que «necessàriament ha de passar per un desenvolupament sostenible i equilibrat dels diferents sectors productius, amb l’objectiu d’assolir una economia diversificada que assumeixi i minimitzi les seves externalitats ambientals». D’aquesta manera, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha establert una col·laboració i diàleg amb l’empresa, els Ajuntaments més propers i l’entitat ecologista Cel Net al llarg dels dos anys i mig que ha durat la tramitació ambiental amb la finalitat que la nova autorització incorporés la major part de les millors tècniques disponibles i fixés límits d’emissió que no seran d’obligat compliment fins l’any 2018 d’acord amb la normativa europea. L’autorització incorpora les condicions derivades de la transposició de la Directiva d’Emissions Industrials a l’ordenament jurídic. A més, per primer cop des que la planta es troba en funcionament han inclòs a l’autorització un apartat específic referit a les emissions difuses, que ha de representar una pas endavant en la protecció de la qualitat de l’aire al camp de Tarragona, ja que segons han explicat La manca de legislació en aquesta matèria i l’absència de precedents en altres activitats de refinament de la Unió Europea no havia fet possible fins ara incorporar aquesta condició a l’autorització ambiental. Així mateix, després d’adquirir coneixements en l’àmbit de les emissions de components orgànics volàtils (COV), tant per l’activitat industrial com per la Generalitat, contemplaran per primera vegada la seva vigilància com a requisit en l’àmbit de l’autorització. Aquest òrgan canalitza i aglutina les actuacions en matèria de qualitat de l’aire que es desenvolupen en aquest àmbit territorial. Especialment para atenció a les emissions no canalitzades per xemeneia connectades a la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), com ara les dels COV, entre els quals s’inclou el benzè i el butadiè, o els hidr