Repsol s’adhereix a la iniciativa de la Comissió Europea per fomentar el plàstic reciclat

Repsol s’ha adherit a la “Circular Plastics Alliance”, una iniciativa que la Comissió Europea va posar en marxa el passat 11 de desembre de 2018, que té com a objectiu fomentar el mercat de plàstics reciclats a Europa fins a 10 milions de tones el 2025, enfront dels 3,8 milions de tones registrades el 2016.

La Comissió Europea ha llançat oficialment una aliança amb el sector industrial dels plàstics. Es tracta d’un compromís de les empreses, que voluntàriament han volgut participar-hi, per reduir  tant la producció i l’ús del plàstic, com també per incrementar-ne el reciclatge, de manera possible,  juntament amb la voluntat d’impulsar la reducció del consum de plàstic.

Repsol va presentar el seu projecte Reciclex com a compromís específic en la CPA. Amb aquest projecte la companyia pretén abordar l’escassetat de material reciclat consistent en qualitat que requereix el mercat. Aquesta limitació és una de les barreres identificades per poder incrementar l’ús de materials plàstics reciclats. Amb aquest projecte Repsol ambiciona arribar a nous mercats i aplicacions finals més exigents tècnicament, en què el reciclatge no té cabuda avui en dia, mitjançant el desenvolupament de nous polímers que incorporin material reciclat i al mateix temps, garanteixin la consistència de qualitat i funcionalitat del material.

Així mateix, Repsol està treballant en una iniciativa per incorporar plàstics reciclats en la formulació dels seus sacs industrials multicapa de 25 kg per gransa, de manera que contribuirà a crear directament una major demanda de plàstics reciclats.