Quatre països van aconseguir 100% energia neta al 2017

No es tracta només d’energia i diners. Es tracta de polítiques a llarg i mitjà termini, que han demostrat que un canvi en favor del planeta no només és necessari sinó també possible.

Quatre petits nacions estan fent grans coses en matèria d’energia renovable donant grans lliçons al món vivint el somni de ser 100% renovables, és a dir generar el total de les seves necessitats amb energia neta ecoamigable.

El primer d’aquests és Uruguai que passat 14 de setembre el país sud-americà va aconseguir gairebé 24 hores de generació a partir d’energia eòlica, hidroelèctrica, biomassa i solar. Energía Limpia XXI destaca que en els últims 6 anys Uruguai ha invertit més de 22 mil milions de dòlars en energia una arrencada amb sostenible i ara es perfila com a líder regional. Ramon Méndez, director nacional d’Energia i pare creador del pla de 25 anys que des de 2008 busca revolucionar la matriu energètica uruguaiana va dir “Tindrem molts moments en què fins al 100% de l’electricitat que consumim a Uruguai va ser d’origen eòlic “.

Aquest petit país de 3,3 milions d’habitants ja ha aprofitat tot el potencial dels seus rius per a la generació hidroelèctrica i ve invertint cada any el 3% del seu Producte Interior Brut (PIB) en una reforma estructural per aconseguir la sobirania energètica en anys de sequera i reduir la seva petjada ambiental. “De tota l’energia que consumeix Uruguai, prop del 50% és en base a energies renovables, i dins el sector elèctric el 2015 més del 90% va a provenir d’energies renovables”, sosté Méndez. Segons un informe del Fons Mundial per la Naturalesa (WWF en anglès), Costa Rica, Uruguai, Brasil, Xile i Mèxic lideren a la regió els esforços per canviar de paradigma i optar per energies renovables en lloc d’energies fòssils com el petroli i el carbó.

Costa Rica

Quan fa més de 30 anys Costa Rica va començar parlar d’energia neta semblava que parlava de construir castells a la sorra però avui el país ha collit grans èxits més enllà de les promeses i les bones intencions. Energía Limpia XXI assenyala que el 2017 Costa Rica va aconseguir 300 dies ininterromputs de generació renovables principalment per l’alt ús de hidroelèctrica i en menor grau eòlica, solar i biomassa.

Islàndia i Lesotho

Les hidroelèctriques de Lesotho: El 1998 va ser inaugurada una hidroelèctrica que possibilita la venda d’energia i aigua a l’Àfrica del Sud. El país produeix el 90% de l’energia que necessita. La petita indústria del país està basada en la transformació dels productes agrícoles i en la confecció de roba. Aquesta última es va beneficiar de la qualificació del país per rebre els beneficis de l’Àfrica Growth and Opportunity Act del govern nord-americà. Lesotho ha aconseguit ser 100% renovable, gràcies a l’energia hidroelèctrica però encara brega amb la sequera en aquests moments compra energia a altres països veïns. El procés renovable ha de consolidar-se i està avançant.

Els volcans d’Islàndia: L’energia a Islàndia està basada gairebé al complet en les energies renovables. El 2011 el país va produir 65.444 GWh d’energia primària, dels quals més del 85% provenia de fonts locals d’energia renovable. L’energia geotèrmica dels volcans va 66,3% l’energia primària, complementat amb la hidroelèctrica el 19,1% i altres fonts. El 2013 l’electricitat produïda va assolir els 18.116 GWh, que van ser generats pràcticament al 100% per energies renovables -van superar el 99% el 1982 i han estat gairebé exclusives des de llavors-. Els principals usos de l’energia geotèrmica són la calefacció dels edificis, amb un 45,4% del consum geotèrmic total, i la producció d’electricitat, amb un 38,8%. Al voltant del 85% de les cases del país s’escalfen amb aquesta energia. Encara segueix lluitant per mantenir la generació 100% neteja el somni ja s’està fent realitat.