Quant petroli queda i quins són els costos de producció?

Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), els costos de producció dels a prop de 1,2 x 1.012 barrils de petroli convencionals extrets  fins ara no han superat els 30 dòlars. Quins podrien ser els costos de producció d’altres categories de recursos de petroli i de combustibles líquids pendents d’explotació?

La figura adjunta prova de respondre l’esmentada qüestió. A l’eix horitzontal es representa el volum potencial de recursos tècnicament recuperables a llarg termini, excloent-hi els biocombustibles. L’eix vertical informa sobre els rangs dels costos estimats per a la producció (exploració, extracció, tractament i millora) de l’hidrocarbur líquid obtingut a partir de les diferents categories de recursos. Els esmentats costos no internalitzen els costos de les emissions de CO<sub2< sub="" associades="" al="" procés="" de="" producció.="" en="" el="" cas="" dels="" recursos="" petroli="" convencional,="" l’aie="" efectua="" les="" següents="" consideracions:="" 1-     ="" la="" totalitat="" i="" reserves="" petrolis="" convencionals="" l’orient="" mitjà="" del="" nord="" d’Àfrica="" pot="" ser=""  produïda="" a="" costos="" relativament="" més="" barats="" que="" altres="" regions,="" encara="" l’augment="" inversions="" exploració="" producció="" necessàries="" per="" desdenvolupament="" millora="" camps="" ja="" madurs="" s’estan="" traduint="" uns="" cars="" passat.="" els="" petroliers="" ascendeixen="" 1,12="" x="" 1.012="" barrils="" s’estimen="" entre="" 15="" 25="" dòlars="" barril.="" 2-     ="" d’altres="" regions="" són="" molt="" variables.="" des="" d’un="" punt="" vista="" tècnic,="" alguns="" jaciments="" russos="" resulten="" tan="" fàcil="" d’explotar="" com="" d’Àfrica,="" això="" es="" situen="" part="" inferior="" banda="" superior="" estaria="" representada="" terra="" ferma="" o="" aigües="" marines="" (excloent-hi="" ultraprofundes),="" tècnicament="" complexos.="" d’aquesta="" categoria="" 1,22="" oscil·len="" 10="" 70="" 3-     ="" utilització="" conjunt="" tècniques="" recuperació="" (enhanced="" oil="" recovery,="" eor)="" poden="" aconseguir="" extreure="" fins="" 0,5="" barril,="" quals="" 0,3="" podrien ="" provenir="" basades="" injecció="" co<sub2<="" resta,="" d’estimulació="" tèrmica="" química.="" estimats="" mitjançant="" aquestes="" variables="" depenen="" paràmetres="" específics="" cada="" camp.="" esmentats="" 20="" 80="" relacionats="" amb="" d’injecció="" sub,="" resultarien="" competitives="" si="" incorporessin="" un="" preu="" emissions="" aquesta="" tècnica="" beneficiaria="" crèdits="" carboni="" obtinguts="" pel="" segrest="" net="" subsòl.="" 4-     ="" convencional="" recuperable="" d’aigües="" ultraprofundes="" (més="" 1.500="" metres="" làmina="" d’aigua)="" podria="" suposar="" 0,16="" addicionals="" cost="" 70-90="" 5-     ="" segons="" últimes="" estimacions="" servei="" geològic="" estats="" units,="" regió="" situada="" cercle="" polar="" Àrtic="" subministrar="" 90.000="" 106="" cru="" 44.000="" 103="" líquids="" gas="" natural,="" l’ordre="" 40="" 100="" no="" convencionals,="" l’agència="" internacional="" l’energia="" assumeix="" punts:="" existeix="" gran="" potencial="" pet="" </sub2

Deixa un comentari