Pròrroga del contracte per buscar projectes industrials a Flix

Ercros i l’empresa consultora especialitzada en processos de reindustrialització, MOA BPI Group han acordat prorrogar la durada del contracte que tenien subscrit per a la recerca de nous projectes capaços de generar ocupació a Flix. Aquest contracte s’emmarca en l’acord establert amb el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Flix per fomentar la reindustrialització de la zona després del tancament l’11 de desembre de 2017, per imperatiu legal, de la planta de producció de clor de la fàbrica d’Ercros a Flix. En aquesta nova fase es contactarà amb les grans empreses europees fabricants de productes químics, així com empreses de tractament de residus i especialitzades en reciclatge. Aquesta fase també permetrà ampliar el marc de prospecció contactant amb empreses de fora d’Europa i amb operadors ferroviaris. Els treballs desenvolupats fins ara han permès identificar diverses empreses interessades que han presentat projectes que estan en fase d’anàlisi. L’oferta de sòl inclou diverses parcel·les que, en conjunt, sumen 200.000 m2. Les empreses que s’hi instal·lin podran beneficiar-se d’una estructura de costos energètics molt competitiva,
disponibilitat de vapor, un elevat cabal d’aigua de captació per als seus processos, estació fisicoquímica de tractament d’aigües, abocador industrial, etc. A les empreses interessades se’ls ofereix la possibilitat de fer ús del sòl en règim de lloguer o venda, en condicions molt avantatjoses en funció del volum d’ocupació que generin. Ercros planteja a més la possibilitat de co-invertir en aquells projectes que puguin aprofitar sinergies amb els seus processos productius. El projecte de reindustrialització compta amb suport institucional de la Generalitat, mitjançant els mecanismes de suport de l’agència Acció, i del municipi, dins del programa d’ajuts a la implantació de noves empreses, que inclou una bonificació del 95% en els impostos municipals sobre edificacions, instal·lacions i obres,

Deixa un comentari