Nous materials superconductors de l’electricitat

La levitació magnètica és una tecnología coneguda des de fa dècades, però la seva evolución pràctica depèn de la recerca en superconductors d’electricitat com el que es fa a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona

Els materials superconductors són uns materials que per sota d’una certa temperatura no tenen pèrdues d’energia eléctrica i, per tant, permeten transportar electricitat sense cap pèrdua.

Hem de pensar que els materials que actualment utilitzem tenen almenys un 10% d’energia que es perd.

A l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona també es treballa amb una combinació d’itri, bari, coure i oxigen per aconseguir un nou material amb propietats de superconductor de l’electricitat. L’Itri és l’element més rar de tots, només es troba a Sud-america i a la Xina, però se’n fa servir una petita proporció.

El procés de treball és complex, però més barat que els utilitzats fins ara. El que s’ha fet és desenvolupar un procés de molt baix cost que utilitza solucions químiques i a la vegada utilitza unes velocitats de creixement del material que és cent vegades més gran que tots els s’havien fet fins ara i, per tant, tot plegat fa que aquest procés sigui molt més competitiu per industrialitzar-lo i poder abaixar el cost d’aquests materials superconductors i poder-los entrar dins de les aplicacions.  

La dissolució de components pretén aconseguir un material sòlid, però que alhora sigui flexible i lleuger. Han desenvolupat una cinta que és capaç de transportar quatre-cents ampers per cada cent micres de material, unes dades que deixen el cable de coure en la prehistòria.

El nou material superconductor rep el nom d’Ybacuo. Font:ccma.cat