Nous materials per bateries elèctriques

Al laboratori de l’Institut de Recerca en Materials del CSIC s’investiga en alternatives a les bateries de liti, un mineral escàs i cada cop més car. Els materials que més prometen són el sodi, que es troba a l’aigua de mar, i el calci, que és el cinquè element més abundant a l’escorça terrestre.

Aquests materials són molt més abundants i es poden obtenir de manera molt més fàcil a la natura.

Després el que és la fabricació de la bateria en sí, ja independentment dels materials, en aquest cas no hauria de ser massa diferent.

Els últims mesos, s’ha estat treballant amb l’òxid de calci. Una de les proves és col·locar-ne una porció en un prototip de cel·la, es connecta a un simulador de bateria per fer la càrrega i descàrrega. Després arriba el moment de sotmetre la mostra d’òxid de calci a un procés de difracció per saber quines són les seves potencialitats energètiques.

Les bateries que podrien fer servir aquests materials serien inicialment de petita dimensió, que necessiten processos més senzills.

Les bateries pels cotxes elèctrics queden molt més lluny. Les bateries que es fan servir per als vehicles elèctrics són bateries molt grans que han de passar molts assajos de seguretat, durada, etc…, i la seva evolució no és d’avui per demà, o sigui, les baries de sodi es poden desenvolupar ja per aplicacions potser més petites i a nivell més generalitzat, i llavors quan realment puguem fer tots els assajos, que es puguin passar altres aplicacions potser en la xarxa elèctrica.

Tant el sodi com el calci són materials que prometen una rendibilitat més gran que el liti, a més de ser més abundants i barats.

Al laboratori del CSIC asseguren que no hauria de ser un gran problema en una fàbrica de bateries substituir el liti pel sodi. Font:ccma.cat