Modifiquen la llei per permetre xarxes elèctriques tancades amb costos reduïts per a la indústria

Sembla que una de les grans i històriques reivindicacions del sector químic de Tarragona per guanyar competitivitat davant les potències europees, ha estat finalment atesa.
El Consell de Ministres ha modificat la Llei del sector elèctric per permetre crear xarxes tancades amb costos reduïts per a la indústria electrointensiva. Comptarà amb un estatut propi que reconegui les seves particularitats. El paquet normatiu s’inscriu en el marc estratègic per a l’Espanya Industrial 2030 del govern espanyol i en les agendes sectorials que el desenvolupen. Es complementa amb altres mesures que incideixen en la competitivitat del sector comercial. La reducció del cost energètic era una de les demandes llargament reivindicada de la indústria química de Tarragona. El sector apuntava que la factura elèctrica era fins a un 25% més elevada que la dels seus principals competidors i que això els restava competitivitat davant les grans potències europees.
La modificació arriba després que la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, es comprometés a treballar per a la reducció del cost energètic en la seva visita a Tarragona el juliol passat.
Per la seva part l’AEQT considera una bona notícia l’aprovació per part del govern de l’Estat d’un Reial Decret-Llei que, per fi, incorpora les xarxes tancades al seu ordenament jurídic intern, com a part d’un paquet de mesures encaminades a millorar la competitivitat del sector industrial.
En concret, el Reial Decret-Llei, publicat aquest dissabte al BOE, modifica la Llei 24/2013, del Sector Elèctric, per tal de permetre les xarxes de distribució d’energia elèctrica tancades, una reivindicació llargament plantejada per la indústria química per la important reducció de costos en matèria energètica que implicarà.
L’AEQT rep aquesta novetat en principi com a positiva, i espera ara amb optimisme veure com es desenvolupa en el reglament, que segons estableix el mateix Reial Decret-Llei, haurà d’estar en vigor en un màxim de sis mesos. Serà llavors quan se’n podran fer les valoracions definitives. En tot cas, l’AEQT s’ha posat a disposició del Ministeri d’Indústria per tal de poder col·laborar i oferir el seu punt de vista i assessorament en el procés de redacció d’aquest reglament
Fa gairebé una dècada, des del 2009, que les xarxes de distribució tancades estan previstes en la normativa europea. L’Estat espanyol, però, no les havia transposat encara a la seva legislació interna, cosa que comporta un greuge competitiu per a les empreses químiques instal·lades a Tarragona i a la resta de l’Estat, que han de suportar uns costos energètics molt superiors als de competidors directes instal·lats en altres països de la UE on sí que s’ha transposat la normativa.
La mesura ara anunciada pel govern, quan es concreti de manera efectiva en el reglament que l’ha de desenvolupar, posarà fi a aquesta situació de desavantatge i manca de competitivitat, i permetrà que les empreses dels polígons químics espanyols, i en particular les de l’AEQT, puguin per fi competir en igualtat de condicions (convé recordar que el polígon tarragoní és el més important d’Espanya, amb un 25% de la producció química de tot l’Estat).
L’AEQT, que juntament amb les altres organitzacions empresarials del sector com ara Feique o Fedequim, fa anys que fa pedagogia sobre la necessitat d’incorporar les xarxes tancades a la legislació, sobre el greuge competitiu que ha significat no fer-ho, i sobre com tot plegat compromet la viabilitat del sector a llarg termini, es congratula de què finalment tota aquesta tasca estigui en el camí de donar el seus fruits.
Alhora, des de l’AEQT s’agraeix l’esforç a totes les persones i entitats, tant de la pròpia associació com també de les altres organitzacions sectorials, així com als grups polítics que han treballat intensament per assolir aquesta fita o que li han donat suport. Malgrat tot, s’insisteix que les valoracions definitives es podran fer quan la mesura s’hagi concretat de manera efectiva en el reglament.
font: bq; aeqt