IQOXE continua expandint-se

 El passat 1 de gener IQOXE adquirí una sèrie de actius, calderes de vapor, producció d’aigua desmineralitzada, depuració d’aigües….de la Empresa VIESGO, situades ambdues al Polígon Sud, incrementant la capacitat de producció de fins 200 Tn/h de vapor i de 300 Tn/h d’aigua desmineralitzada.

Durant el citat mes de gener han finalitzat els treballs d’acondicionament i adequació per que els actius puguin ser operats des de les Sales de Control actuals d’IQOXE.

Els treballs s’han  realitzat amb la màxima celeritat superant les previsions inicials en quan a terminis, motiu pel qual la Direcció felicita als col·laboradores i a les Empreses contractistes que han intervingut.

Així mateix paral·lelament s’ha arribat a un acord a llarg termini, de subministra dels Serveis generats pels actius amb dues companyies, també del Polígon Sud.

Aquests acords fan que IQOXE, a més a més de tenir un back up per les seves necessitats actuals i futures aprofiti les sinergies del Polígon i pugui posicionar-se com subministrador de vapor i aigua desmineralitzada a altres companyies.

font: aeqt