PRESA ESTRATÈGICA DE DECISIONS A PARTIR DE L’ANÀLISI DE DADES

En les empreses, és habitual la recopilació de dades de tot tipus, com a paràmetres de fabricació, quantitats fabricades, temps de processament, dades de qualitat de producte, productes comprats, salaris i la seva segmentació en diferents partides, operaris, vendes, clients, estocs, assajos de producte i un llarg etcètera impossible d’enumerar.

Els suports informàtics utilitzats per emmagatzemar aquesta informació també són diversos, com a fulles de dades d’Excel, SAP i uns altres ERP’s, CRM’s, Acces i dades emmagatzemades en pàgines web entre molts altres suports.

Continua llegint «PRESA ESTRATÈGICA DE DECISIONS A PARTIR DE L’ANÀLISI DE DADES»