Europa discuteix el paper de gas en el futur: aquestes són les tres vies

La Comissió Europea està considerant tres opcions per a futures inversions en infraestructura de gas mentre Europa avança cap a la «neutralitat climàtica» per al 2050, segons un memoràndum filtrat per Euractiv. L’informe ha estat redactat per la Direcció d’Energia de la Comissió Europea i inclou una planificació d’aquestes infraestructures.
Les tres vies que es discuteixen són:

  • “Un canvi gradual amb gas natural”. Suposa comptar amb el suport continu de la UE a una infraestructura «en paral·lel» amb prioritat per al gas renovable.
  • “Xarxa de gas verd”. En aquesta opció, a el gas fòssil se li prohibeix rebre finançament de la UE i es “centraria completament” en la modernització o reutilització de les xarxes de gas per gestionar gasos renovables com l’hidrogen, el Power-to-bas i el biogàs.
  • “Només electricitat”, on qualsevol finançament per al sector del gas seria rebutjat per complet per enfocar-se en electricitat i xarxes intel·ligents.

La reflexió a nivell europeu s’avança a una revisió planificada de les directrius de la UE sobre el finançament transfronterera d’infraestructura energètica que s’espera per a finals de 2020: l’anomenada Regulació Transeuropea d’Infraestructura Energètica (TEN-E).

“L’objectiu de la revisió TEN-E és contribuir a l’Acord Verd mitjançant el suport a la infraestructura transeuropea necessària per a un sistema energètic descarbonitzat”, diu el document en la introducció.

El finançament actual de la UE per a projectes de gas se centra en infraestructures, inclosa la transmissió, compressió i emmagatzematge de GNL, segons el document. Però la despesa futura s’enfocarà en la descarbonització i en l’objectiu europeu de convertir-se en “neutre per al clima” per al 2050.

“Per aconseguir la neutralitat del carboni a mitjan segle, el gas natural haurà de ser reemplaçat progressivament per gasos renovables a la xarxa de gas de la UE”, argumenta el document, dient que el finançament futur de la infraestructura ha de reflectir les noves tecnologies emergents com el power-to-gas i la infraestructura de xarxes per a l’hidrogen.

Aquesta idea ja va començar a prendre forma fa uns mesos quan el Banc Europeu d’Inversions va decidir retirar el finançament a combustibles fòssils a partir de 2021, un gir de 180 graus en la seva estratègia perquè està destinat a transformar-se en un “banc climàtic”. I a principis d’aquest any, el Parlament Europeu va aprovar una llista revisada de PIC ‘s (projectes d’interès comú) que podrien rebre finançament de la UE. Però la llista incloïa 32 projectes de gas, provocant l’oposició total dels eurodiputats verds que van dir que ho veien un sense sentit.

No obstant això, Frans Timmermans, el vicepresident de la Comissió a càrrec de supervisar l’Acord Verd, ho va explicar en aquell moment. En el futur, aquests fons de la UE només seran per a projectes d’energia que recolzin l’objectiu de neutralitat climàtica d’Europa. Per tant, “per rebre fons de la UE, els projectes a la llista de PIC hauran de recolzar les nostres ambicions de l’Acord Verd de la UE”, va dir a Twitter, confirmant declaracions anteriors de funcionaris de la UE.

Segons la nova acció política de la Comissió, el finançament només es destinarà a infraestructura de gas “preparades per al futur”, capaços de manejar gasos baixos en carboni com l’hidrogen, i evitar un “bloqueig” al gas fòssil. Font:elperiodicodelaenergia