Enginyers desenvolupen un Pla per que els EUA funcionin el 100% amb energia renovable al 2050

Un nou estudi que suggereix la idea que és perfectament possible que els EUA puguin funcionar 100% amb energia renovable en només 35 anys. Aquest pla descriu el que cada estat ha de fer per aconseguir aquest ambiciós objectiu. Quina és la principal barrera per fer que això passi? La voluntat política.

Marc Z. Jacobson, de la Universitat de Stanford, i el seu equip d’investigació descriuen els canvis en la infraestructura i el consum d’energia a que cada estat ha de sotmetre per aconseguir aquesta transició cap a l’energia neta. Jacobson assenyala en un comunicat que és “tecnològica i econòmicament” possible aconseguir amb èxit aquesta “transformació a gran escala.” Els investigadors fins i tot han creat un mapa interactiu que mostra els seus plans.

L’estudi, publicat a la revista Energia i Ciències Ambientals, analitza primer la demanda actual d’energia de cada estat i després calcula quina serà la seva evolució en els propers 35 anys. Van dividir l’ús d’energia en quatre sectors: residencial, comercial, industrial i de transport. Per a cada sector, els investigadors van analitzar el consum d’energia i van estudiar la font d’aquesta energia, veient si es tractava de carbó, petroli, gas, nuclear o renovables.

Després, els investigadors calculen la demanda de combustible si tot fos reemplaçat per l’electricitat. Mentre funciona tot, incloent automòbils i calefacció de les llars, amb electricitat sembla una tasca d’enormes proporcions, els investigadors suggereixen que hi hauria un important estalvi energètic en l’ús d’aquesta xarxa elèctrica.

“Quan vam fer el càlcul per als 50 estats, hem vist com es redueix un 39% en la demanda d’energia per a l’any 2050”, va dir Jacobson. “Al voltant de 6 punts percentuals es guanya a través de millores en l’eficiència de la infraestructura, però la major part és el resultat de la substitució de fonts i usos d’energia de combustió per l’electricitat actual.”

Jacobson i el seu equip van observar acuradament la forma en què cada estat pot alimentar-se d’aquesta xarxa elèctrica. Per a alguns estats, l’energia solar és la més viable, mentre que l’energia eòlica o l’energia geotèrmica té més sentit per als altres. En general, els investigadors van observar com l’eòlica, solar, geotèrmica, hidroelèctrica, i fins i tot petites quantitats de ones, podria cobrir la demanda d’energia.
Amb aquesta informació, els investigadors van desenvolupar un pla per a cada estat i que puguin fer una transició del 80% a energies renovables per a l’any 2030, i arribar al 100% el 2050. La transició serà molt més assolible per a alguns estats que per altres.

Els investigadors admeten que el cost inicial d’aquesta transformació seria bastant alt, però suggereixen que amb el temps el preu global seria més o menys igual al cost de la infraestructura actual de combustibles fòssils.