Energia lliure d’emissions de CO2

Un dels principals arguments de la indústria nuclear per a mantenir en el temps la seva presència en el mix energètic espanyol és la seva aportació a la mitigació del canvi climàtic. Foro Nuclear, entitat que agrupa a les empreses del sector, publicà un informe en el 2015 amb dades contundents. Assegura que les emissions de CO cada any s’evita la propagació d’entre 45 i 55 milions de tones de CO contribuirà a l’esforç europeu amb una reducció prevista del 25% durant el mateix període. A Catalunya, les industries del sector energètic generaren per al període 1990-2013 aproximadament l’ 11,5% de les emissions de CO seguit de les industries de manufactura i construcció, amb el 19,7% del total. El sector energètic se situa en tercer lloc El Tercer Informe del Canvi Climàtic, presentat per la Generalitat al gener de 2017, constata que la nuclear contribueix en bona mesura la producció de electricitat a Catalunya -el 50% de l’energia consumida és d’origen nuclear- i que a curt termini, davant la petició de renovació de les instal·lacions,

Deixa un comentari