Creen un material tan dur capaç de ratllar diamants

El buckminsterfullerè o buckybola, comprimit a altes temperatures, produeix materials extraordinàriament durs i resistents

Comprimir el buckminsterfullerè, una molècula formada per 60 àtoms de carboni, a altes temperatures, produeix materials d’una duresa que els fa capaços de ratllar fins i tot el diamant, considerat el més dur que es coneix i que ara, probablement, passarà a ser “només” el material natural més dur del món, juntament amb el nitrur de bor, un compost molt rar que es forma durant les erupcions volcàniques.

En un article a la revista ‘National Science Review’, un equip de científics explica com ha desenvolupat i creat aquest material. El buckminsterfullerè rep el seu nom de Buckminster Fuller, un escriptor, inventor, arquitecte i dissenyador visionari nord-americà del segle XX que va dissenyar unes cúpules molt semblants a l’estructura atòmica dels ful·lerens, les estructures de carboni estables a què pertany aquest material. En comprimir-lo al màxim possible i a temperatures superiors a 800ºC, les propietats del buckminsterfullerè canvien i forma un material desordenat basat en carboni extremadament dur. D’entre totes les proves que van fer els investigadors, el més dur es va aconseguir comprimint la buckybola a 1200ºC i van poder comprovar que, a més de tenir una força compressiva semblant a la del diamant –és a dir, la capacitat de resistir ser esclafat per un pes–, era prou dur com per aconseguir ratllar-lo.

A diferència del diamant, a més, aquesta buckybola comprimida és un semiconductor amb propietats conductives semblants a les del silici, de manera que podria tenir diverses aplicacions fotoelèctriques, incloses les plaques solars. Un avenç, doncs, que més enllà de la curiositat de la seva duresa sorprenent –costa d’imaginar res deixant una ratllada a la superfície d’un diamant–, podria tenir molta utilitat en un futur no gaire llunyà . Font: monplaneta.cat, pixabay