Aquesta macroinfraestructura emmagatzemarà més de 6.500 tones de residus nuclears durant 100.000 anys

Finlàndia està construint una macro infraestructura subterrània per a guardar els seus residus nuclears a 420 metres de profunditat, sent el primer dipòsit d’aquest tipus a tot el món Es troba actualment en construcció a prop de la Central Nuclear d’Olkiluoto al municipi de Eurajoki, a la costa oest de Finlàndia, per la companyia Posiva. Està basat amb el mètode KBS-3 d’enterrament de residus nuclears desenvolupat a Suècia per Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Hi ha qui defensa que és més neta, ecològica que els altres tipus d’energia, mentre altres alerten de la seva poca seguretat i dels greus impactes mediambientals. Els hi ha que la consideren més segura i altres la veuen com un perill potencial que ja ha demostrat el seu mortal abast en repetides ocasions.

El debat de l’energia nuclear està lluny d’estar resolt, però hi ha un punt en el que partidaris i detractors coincideixen: els

Espanya es situa en el catorzè lloc, amb el 21,4%. Aquesta dependència genera la necessitat de magatzems segurs i longeus per a contenir els residus. I la resposta pot estar en Finlàndia. Percentatge d’energia nuclear sobre el total El projecte en curs s’anomena Onkalo, que significa cova en finlandès. Es tracta d’un Magatzem Geològic Profund (MGP), una instal·lació on dipositar els residus radioactius d’alta activitat a gran profunditat en l’interior de formacions geològiques estables. Aquesta tomba de residus subterrània emmagatzemarà més de 6.500 tones de residus durant al menys 100.000 anys.

Olkiluoto, una illa finlandesa que alberga dues de les quatre centrals nuclears del país i on es construeix també la quinta, és el lloc escollit per a albergar el magatzem Posiva, organisme expert en gestió de residus, escollí aquest sistema d’emmagatzematge ja que els Magatzems Temporals Individualitzats es consideren inadequats a llarg termini.

En la major de les previsio

Deixa un comentari