Afrontant el canvi climàtic

La comunitat científica alerta que el temps per evitar un canvi climàtic potencialment catastròfic, s’està acabant. Per evitar-ho cal, des d’aquesta mateixa dècada, un canvi de model energètic i socioeconòmic. Un canvi, a nivell planetari, que és urgent, just quan les energies renovables viuen un desenvolupament tecnològic accelerat.

Des que a principis dels anys 90 van començar les cimeres internacionals contra el canvi climatic, les emisions de CO2 han crescut un 49% i en plena crisi continuen creixent més ràpidament, al 2008-2010 a un ritme d’un 6% anual.  Al 2010 l’Organització Mundial de Meteorologia va alertar que els 13 anys més calents de la història han estat entre el 1995 i el 2010, i que amb les tendències actuals d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, la temperatura mitjana global pot pujar 6 graus a finals de segle. Un increment de 6 graus implica un risc important de desestabilització del sistema climàtic planetari, amb conseqüéncies potencialment catastròfiques.

La urgència per reduir dràsticament les emissions des d’aquesta mateixa dècada, arriba quan les energies renovables viuen, ara sí, un desenvolupament tecnològic accelerat.

Abandonar els combustibles fòssils implica també un canvi de model socioeconòmic: una organització social basada en la proximitat: consumint aliments de la zona, evitant desplaçaments a milers de quilòmetres, fent tot el teletreball possible…  També implica un canvi de valors, on la competència s’equilibri amb la cooperació, el consum amb la sostenibilitat i la individualitat amb els interessos col•lectius.

FONT: Latituds/tv3

 

Deixa un comentari