Mes: Gener de 2018

Rebaixar costos energètics a la indústria mitjnçant l’Economia circular

En indústries com la química, l’energia pot arribar a suposar fins a un 40% de la factura: l’eficiència en l’ús dels recursos, així com la seva reutilització i la recerca de cicles tancats, és avui una prioritat Impressores 3D que treballen amb plàstic biodegradable i amb PVC, sistemes de fixació i sistemes digitals per a la depuració i reutilització de…

Cop d’ull al futur apostant per les energies netes

L’elèctrica italiana Enel, matriu de l’espanyola Endesa, s’ha compromès en el seu Pla Estratègic 2018-2020, presentat recentment, en seguir invertint en la modernització de les seves xarxes en mercats madurs com Estats Units per preparar-se per una era en la que els electrodomèstics estaran connectats a internet i seran alimentats per energies netes La major part dels 17000 milions d’euros…

El primer molí de vent de l’estat pagat per particulars

Aquest aerogenerador aportarà l’electricitat equivalent al consum d’unes 2.000 famílies A Pujalt, a l’Anoia, s’ha començat a instal·lar el primer molí de vent d’iniciativa particular de l’estat, que podrà generar energia per a unes 2.000 famílies. La proposta ve de l’associació “Viure de l’aire del cel”. L’eòlica comunitària i cooperativa és bastant habitual al nord d’Europa, i a Catalunya, la…

Biogàs, combustible per transport o en la llar o indústria a través de gas natural

La sostenibilitat de les nostres ciutats requereix d’un canvi cap l’eficiència en el model de gestió de recursos per reduir les emissions contaminants. “Les ciutats són grans productors de residus, potencialment amb contaminants, que necessiten ser processats, reciclats i valorats energèticament”, apunta el Grup de Treball Interplataforma de Ciutats Intel·ligents. Tots tirem deixalles a la brossa. El reaprofitament de aquests…