Un estudi relaciona l’asma infantil amb la contaminació d’aire

Un 38% dels casos d’asma infantil són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica, segons un estudi dut a terme per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL) i l’Institute for Transport Studies de Leeds (Regne Unit).

La investigació, que s’ha dut a terme a la ciutat de Bradford (Regne Unit), destaca que la contaminació procedent del trànsit podria ser específicament responsable del 24% dels casos.

L’equip d’investigadors de l’ISGLOBAL -centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa- i de l’Institute for Transport Studies de Leeds ha utilitzat un model de nou desenvolupament per analitzar l’impacte que l’exposició als òxids de nitrogen (NOx) -gasos que es troben entre els contaminants de l’aire- té en el desenvolupament de l’asma infantil.

El treball, que es va publicar a la revista “Environment International”, va utilitzar un model que uneix les dades d’altres quatre models diferents relatius a trànsit, emissions, dispersió atmosfèrica i salut a Bradford, cosa que va permetre als investigadors traçar tota la cadena d’impacte, des de les fonts de contaminació de l’aire fins a les vies per les quals aquesta afecta la salut dels nens.

Els resultats indiquen que fins al 38% de tots els casos anuals d’asma infantil en Bradford -sisena ciutat més gran del Regne Unit, amb una població multiètnica de més de 530.000 persones i que està entre el 10% de les localitats britàniques més desafavorides-, poden ser atribuïbles a la contaminació de l’aire.

“Quan ajustem els nostres resultats usant mesuraments reals de contaminants de l’aire vam veure que fins al 24% dels casos anuals podrien atribuir-se a la contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit”, ha destacat el director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGLOBAL, Mark Nieuwenhuijsen.

L’autora principal de l’estudi, Haneen Khreis, investigadora d’ISGLOBAL i de l’Institute for Transport Studies de Leeds, ha explicat que “les taxes de casos d’asma infantil a Bradford són més altes que la mitjana del Regne Unit, igual que els ingressos hospitalaris per urgències de nens asmàtics menors de 16 anys”.

“Investigacions prèvies del nostre equip van demostrar que els nens i nenes exposats a alts nivells de contaminació de l’aire procedent del trànsit tenen un major risc de desenvolupar asma”, ha recordat Khreis.

“Quantificar el nombre de casos d’asma infantil que són directament atribuïbles a la contaminació de l’aire relacionada amb el trànsit no s’havia fet en el passat i, com demostrem ara, una part important dels casos és en bona mesura prevenible”, ha explicat la investigadora.

Khreis ha apuntat que aquesta investigació “demostra que, si bé les mesures populars com aturar els vehicles al ralentí fora de les escoles o proporcionar rutes de vianants allunyades de les carreteres són importants, les solucions proposades per mitigar la contaminació del trànsit no s’haurien de restringir a àrees localitzades”.

font:puntavui