Viaductes amb aerogeneradors eòlics, nova font d’energia renovable

Turbines de vent adaptades podrien instal·lar-se sota els majors ponts de la xarxa de carreteres per produir electricitat. Segons els càlculs realitzats per un equip d’ investigadors espanyols i britànics podria ser viable, han pres com referència pels seus càlculs el viaducte del Barranco del Juncal, en Gran Canaria (España). Aquest concepte podria aplicar-se en territoris molt urbanitzats o àrees naturals amb limitacions per les noves construccions.

L’estudi es basa en models i simulacions per ordinador portats a cap per l’investigador Óscar Soto i col·legues de la Universitat de Kingston (Regne Unit).

Com més superfície abasti el rotor, més potència es pot extreure; però, han vist que en turbines petites la relació de potència produïda per m2 és major. La configuració de dos turbines idèntiques seria la més viable per incorporar als viaductes, ja que s’aconsegueix un major equilibri, tant des del punt de vista estructural com elèctric, el que influeix en un menor cost econòmic.

En el cas del viaducte del Juncal, la potència rondaria els 0,25 MW per cada turbina. Al ser dos, sumarien un total de 0,5 MW, el que es classifica dins de la gama de aerogeneradors de mitja potència. Això equivaldria al consum mitjà d’unes 450 o 500 llars, evitaria l’emissió d’unes 140 tones de CO2 a l’any, l’efecte de depuració d’uns 7.200 arbres.

La investigació ha sigut promoguda per l’empresa canaria ZECSA